Nabywca też może skorygować błędny NIP na fakturze

Błędny NIP sprzedawcy powinien być skorygowany przez wystawcę faktur poprzez ich korekty. Korekty mogą być także dokonane przez nabywcę - aby ich dokonać nabywca powinien wystawić noty korygujące -...

15.06.2016