Projekt robót geologicznych przedkłada inwestor

Środowisko

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze - dalej pr. geol. - nie precyzuje, kto może, a kto nie może być inwestorem, przedkładającym projekt robót geologicznych organowi. W...

10.06.2016

Powiatowy urząd pracy może być inwestorem

Samorząd terytorialny

Przy założeniu, że powiatowy urząd pracy legitymuje się prawem do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (np. trwały zarząd) dla nieruchomości, na której ma zamiar zrealizować inwestycję, nie...

10.06.2016

Projekt budowy drogi powinien być sprawdzony

Budownictwo

Projektant ma obowiązek zapewnić sprawdzenie projektu architektoniczno-budowlanego pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do...

09.06.2016