Przedszkole może dokonać korekty rozliczenia dotacji

Samorząd terytorialny

W przedstawionej sytuacji przedszkole niepubliczne dokonało wydatków związanych z reklamą, co jest kwestionowane przez organy nadzoru. Poniosło jednak inne wydatki, które mogły być finansowane ze...

02.06.2016

Mnicha nizinna podlega rejestracji

Środowisko

Posiadacz zwierząt gatunków wymienionych w załącznikach A i B rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu...

02.06.2016

Kompensata należności nie zwalnia od kasy fiskalnej

Obowiązujące przepisy nie zawierają zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy fiskalnej ze względu na sposób zapłaty w postaci kompensaty wzajemnych wierzytelności - wyjaśnia ekspert...

01.06.2016