Kto powinien zrekultywować zdewastowane grunty leśne?

Środowisko

Ekspert programu Prawo Ochrony Środowiska odpowiada na pytanie Użytkownika: Kto powinien, w myśl art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych - dalej u.o.g.r.l. -...

13.06.2016

Podatnik zwolniony z VAT nie musi wystawiać faktur

Podatnicy zarejestrowani jako VAT - zwolniony - w związku z tym, że ich usługi są zwolnione z podatku nie mają obowiązku wystawiania faktury VAT za swoje czynności. Fakturę dla swoich usług muszą...

13.06.2016

Projekt robót geologicznych przedkłada inwestor

Środowisko

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze - dalej pr. geol. - nie precyzuje, kto może, a kto nie może być inwestorem, przedkładającym projekt robót geologicznych organowi. W...

10.06.2016

Powiatowy urząd pracy może być inwestorem

Samorząd terytorialny

Przy założeniu, że powiatowy urząd pracy legitymuje się prawem do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (np. trwały zarząd) dla nieruchomości, na której ma zamiar zrealizować inwestycję, nie...

10.06.2016
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski