Czy można zabudować taras budynku jednorodzinnego?

Budownictwo

Ekspert Serwisu Budowlanego odpowiada na pytanie Użytkownika: Czy można zabudować taras budynku jednorodzinnego poprzez wykonanie ogrodu zimowego? Czy taka zabudowa tarasu, gdzie jedna ściana jest w...

22.06.2016

Nagroda uznaniowa podlega zajęciu komorniczemu

Potrąceniu alimentacyjnemu podlega zarówno wynagrodzenie zasadnicze, jak i inne należności przysługujące pracownikowi. Wysokość potrącenia tych ostatnich zależy od rodzaju należności,wyjaśnia...

22.06.2016

Błędna stawka VAT to podstawa do unieważnienia przetargu

Zamówienia publiczne

Zamawiający określił w przetargu stawkę VAT 23%. Wpłynęła jedna oferta, w której wykonawca w odniesieniu do kilku pozycji zastosował VAT odwrócony, a w jednej pozycji stawkę VAT 8%. To zamawiający...

22.06.2016

PKPiR może być prowadzona w Excelu

Nic nie stoi na przeszkodzie, by PKPiR prowadzona była w programie excel. Konieczne jest jednak pisemne opisanie programu. Jednym z warunków uznania księgi za prawidłową jest bowiem określenie na...

21.06.2016