Zespół interdyscyplinarny powołuje wójt

Samorząd terytorialny

Zespół interdyscyplinarny powołuje wójt, burmistrz albo prezydent miasta. W skład zespołu wchodzą między innymi przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. Funkcję przewodniczącego...

23.06.2016

Czy SP ZOZ jest obowiązany do wysłania pocztą karty informacyjnej z leczenia szpitalnego (wypis) jeśli w momencie wyjścia pacjenta z oddziału niemożliwym jest wręczenie mu karty informacyjnej z leczenia szpitalnego, a sam pacjent prosi o wysyłanie pocztą tego dokumentu?

SP ZOZ jest zobowiązany wydać pacjentowi kartę leczenia szpitalnego. Jeśli nie jest to możliwe, w chwili opuszczenia przez pacjenta szpitala, winien on uwzględnić wniosek pacjenta o przesłanie karty...

23.06.2016

Opinia geotechniczna nie podlega zatwierdzeniu

Budownictwo

Geotechniczne warunki posadowienia przedstawia się w formie: opinii geotechnicznej, dokumentacji badań podłoża gruntowego, projektu geotechnicznego. Przepisy nie przewidują konieczności zatwierdzania...

23.06.2016