Odpowiedź

Nie ma obowiązku tłumaczenia przez tłumacza przysięgłego dokumentacji medycznej stanowiącej część dokumentacji powypadkowej.

Uzasadnienie

Przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. Nr 105, poz. 870) – dalej r.u.o.p.w., jak również przepisy ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1242 z późn. zm.) nie przewidują konieczności tłumaczenia dokumentacji związanej z wypadkiem przy pracy przez tłumacza przysięgłego. Skoro przepisy nie narzucają takiego tłumaczenia, wystarczy tłumaczenie dokonane przez dowolną osobę bez takich uprawnień, np. przez pracownika lub pracodawcę. Trzeba podkreślić, że tłumaczenie przysięgłe jest poświadczone, ma walor tłumaczenia urzędowego i korzysta z domniemania zgodności z treścią dokumentu obcojęzycznego, a zatem w pewnych sytuacjach warto się nim posłużyć. Może to być szczególnie istotne w przypadku sporu powstałego na tle nieuznania wypadku za wypadek przy pracy np. w związku z brakiem możliwości potwierdzenia powstania urazu.

Grzegorz Łyjak, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP.

Odpowiedzi udzielono: 24 czerwca 2016 r.


 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis BHP
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów