Koszty sporządzenia ekspertyzy dendrologicznej ponosi gmina

Samorząd terytorialny

Koszty sporządzenia ekspertyzy dendrologicznej na potrzeby postępowania w sprawie nałożenia kary administracyjnej za usunięcie drzewa bez zezwolenia ponosi gmina. Ekspertyza dendrologiczna stanowi...

20.06.2016

Arkusz organizacji szkoły stanowi informację publiczną

Samorząd terytorialny

Ekspert Serwisu Prawo Oświatowe odpowiada na pytanie Użytkownika publikacji: Czy radzie miejskiej można przekazać imienny wykaz pracowników pedagogicznych wraz z liczbą godzin ponadwymiarowych i...

16.06.2016