Czy w gabinetach diagnostyczno-zabiegowych wymagana jest instalacja armatury czerpalnej wody (bateria) uruchamiana bez kontaktu z dłonią?

W gabinecie diagnostyczno-zabiegowym nie jest wymagane zapewnienie armatury uruchamianej bez kontaktu z dłonią. O ile jednak zabiegi w tym gabinecie wykonywane są przy użyciu narzędzi wielokrotnego użytku wymagane jest zapewnienie umywalki oraz zlewu z baterią, chyba że sterylizacja następuje w innym pomieszczeniu.

Wymagania dla pomieszczeń i urządzeń gabinetu diagnostyczno-zabiegowego nie przewidują obowiązku zapewnienia armatury uruchamianej bez kontaktu z dłonią. Taki wymóg rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą - dalej r.w.p.p.l., przewiduje jedynie dla pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w izolatkach (§ 21 ust. 1 pkt 2 r.w.p.p.l.), pomieszczeń śluzy umywalkwo-fartuchowej (§ 22 pkt 1 r.w.p.p.l.).

Dla gabinetów diagnostyczno-zabiegowych rozporządzenie przewiduje inne rozwiązanie. Stanowi ono w § 36 ust. 1 r.w.p.p.l., iż pomieszczenia, w których są wykonywane badania lub zabiegi, z wyjątkiem pomieszczeń, w których odbywa się badanie za pomocą rezonansu magnetycznego, wyposaża się w:

1) co najmniej jedną umywalkę z baterią z ciepłą i zimną wodą;
2) dozownik z mydłem w płynie;
3) dozownik ze środkiem dezynfekcyjnym;
4) pojemnik z ręcznikami jednorazowego użycia i pojemnik na zużyte ręczniki.

Zgodnie zaś z § 36 ust. 2 r.w.p.p.l. pomieszczenia, w których są wykonywane badania lub zabiegi przy użyciu narzędzi i sprzętu wielokrotnego użycia, niezależnie od umywalek, wyposaża się w zlew z baterią, przy czym zgodnie z § 36 ust. 3 r.w.p.p.l. przepisu tego nie stosuje się, gdy stanowiska mycia rąk personelu oraz narzędzi i sprzętu wielokrotnego użycia są zorganizowane w oddzielnym pomieszczeniu, do którego narzędzia i sprzęt są przenoszone w szczelnych pojemnikach oraz w przypadku gdy mycie i sterylizacja są przeprowadzane w innym podmiocie.

W związku z tym w gabinecie diagnostyczno-zabiegowym nie jest wymagane zapewnienie armatury uruchamianej bez kontaktu z dłonią. O ile jednak zabiegi w tym gabinecie wykonywane są przy użyciu narzędzi wielokrotnego użytku wymagane jest zapewnienie umywalki oraz zlewu z baterią, chyba że sterylizacja następuje w innym pomieszczeniu.