Jedno czy kilka zamówień?

Samorząd terytorialny

Czy w świetle przepisw ustawy - Prawo zamwień publicznych właściwe jest udzielenie kilku zamwień na roboty budowlane o niższej średniej kwocie, czy też należy złożyć jedno zamwienie na łączną wyższą...

16.12.2008

Zatrudnienie dyrektora powiatowego urzędu pracy

Samorząd terytorialny

Czy w świetle obowiązujących przepisw dyrektor jednostki organizacyjnej samorządu terytorialnego powiatowego urzędu pracy powinien być zatrudniony na mocy powołania, czy też na podstawie umowy o...

10.12.2008

"Wykaz prac szczególnie niebezpiecznych"

BHP

Czy prace, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby można zaliczyć do prac szczególnie niebezpiecznych i ująć je w w jednym wykazie zakładowym jako "Wykaz prac szczególnie...

10.12.2008