Jedno czy kilka zamówień?

Samorząd terytorialny

Czy w świetle przepisw ustawy - Prawo zamwień publicznych właściwe jest udzielenie kilku zamwień na roboty budowlane o niższej średniej kwocie, czy też należy złożyć jedno zamwienie na łączną wyższą...

16.12.2008

"Wykaz prac szczególnie niebezpiecznych"

BHP

Czy prace, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby można zaliczyć do prac szczególnie niebezpiecznych i ująć je w w jednym wykazie zakładowym jako "Wykaz prac szczególnie...

10.12.2008

Zatrudnienie dyrektora powiatowego urzędu pracy

Samorząd terytorialny

Czy w świetle obowiązujących przepisw dyrektor jednostki organizacyjnej samorządu terytorialnego powiatowego urzędu pracy powinien być zatrudniony na mocy powołania, czy też na podstawie umowy o...

10.12.2008

Wyrys z ewidencji gruntów

Budownictwo

Czy wyrys z ewidencji gruntów jest prostszą formą mapy prawnej? Czy może być złożony do wniosku o zasiedzenie działki w granicach ewidencyjnych?

08.12.2008

Wynagrodzenie wykonawcy - rozliczenie ryczałtowe

Budownictwo

Jak wygląda sytuacja prawna w odniesieniu do robót dodatkowych w przypadku, gdy roboty są realizowane na podstawie rozliczenia ryczałtowego albo kosztorysowego? Czy w przypadku ryczałtu z określonym...

08.12.2008
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski