Firma matka znajdująca się w Niemczech w celu poprawy płynności finansowej naszej firmy ma zamiar kupić część naszych środków trwałych, a później je nam wynająć. Środki te cały czas będą pozostawać w naszej firmie.
Czy będziemy mogli potraktować sprzedaż tych środków trwałych jako dostawę wewnątrzwspólnotową?

Nie jest to wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.
Jak wynika z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), jedną z podstawowych przesłanek skutkujących zaistnieniem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów - dalej WDT, jest wywóz towarów z terytorium kraju. Pomimo więc faktu, iż w wyniku dostawy nastąpi przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel na rzecz podatnika posiadającego siedzibę na terytorium Niemiec, to uwzględniając okoliczność, iż towary nie zostaną wywiezione z Polski, rozliczenie transakcji jako WDT będzie w tej sytuacji nieuprawnione.