Zadania oświatowych jednostek samorządu

Samorząd terytorialny

Jakie przepisy uszczegławiają zadania jednostek oświatowych samorządu zdefiniowanew art. 3 pkt 14 ustawy o systemie oświaty?

30.12.2009

Zasiedzenie przez gminę prywatnego gruntu

Samorząd terytorialny

W jaki sposb możliwe jest zasiedzenie przez miasto gruntu będącego własnością osoby prywatnej? W jaki sposób możliwe jest zasiedzenie przez miasto gruntu będącego własnością osoby prywatnej?

30.12.2009

Odbieranie odpadów komunalnych

Samorząd terytorialny

Czy gminna jednostka musi uzyskać zezwolenie na odbieranie odpadw od właścicieli nieruchomościw swojej gminie?

29.12.2009