Przebudowa drogi gminnej

Samorząd terytorialny

Czy można wydać decyzję o pozwoleniu na przebudowę drogi gminnej w oparciu o przepisy ustawy - Prawo budowlane?

23.12.2009