Kamil Rudol

Artykuły autora

Epidemia może wpłynąć na upowszechnienie informatyzacji urzędów

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Nowe technologie Koronawirus

Jak załatwiać sprawy urzędowe gdy z powodu epidemii urzędy nieczynne, a obywatele mają zakaz wychodzenia bez ważnej przyczyny? Może stan epidemii spowodowany zakażeniami koronawirusem przyspieszy rewolucję w zakresie informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne - zastanawia się adwokat Kamil Rudol

02.04.2020

Nieważność decyzji w trybie dekretu Bieruta, jeśli nieruchomość wchodziła w skład gospodarstwa rolnego

Samorząd terytorialny

Uprawnienie do żądania stwierdzenia nieważności decyzji wydanej w trybie tzw. dekretu Bieruta w odniesieniu do nieruchomości warszawskiej, która wchodziła w skład gospodarstwa rolnego, nie przysługuje wszystkim spadkobiercom dotychczasowego właściciela - piszą Agata Plichta-Trzonkowska oraz Kamil Rudol, adwokaci z Kancelarii Dubois i Wspólnicy.

22.10.2019