Jan Lis

Artykuły autora

Ustawą w developera

Budownictwo

W drugim płroczu bieżącego roku Ministerstwo Infrastruktury przedstawi Radzie Ministrw projekt ustawy o umowach deweloperskich. Ustawa zapewniać ma ochronę interesw konsumentw za pomocą instytucji...

30.06.2008
1    52  53  54  55  56  57  58  59  60