Karolina Filipczak

Artykuły autora

Dialog techniczny to narzędzie pomocne zamawiającemu

Zamówienia publiczne

Dialog techniczny stanowi punkt wyjścia dla zamawiającego, który poprzez konsultacje z potencjalnie zainteresowanymi wykonawcami, ma możliwość opracowania dokumentacji przetargowej, która będzie w...

08.04.2015
1  2