Krzysztof Fiszer

Oficer pożarnictwa, wykładowca przedmiotu "Rozpoznawanie zagrożeń" w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Specjalista z dziedziny profilaktyki przeciwpożarowej.

Artykuły autora

Zasady obliczania gęstości obciążenia ogniowego

BHP

Gęstość obciążenia ogniowego jest jednym z podstawowych parametrów charakteryzujących zagrożenie pożarowe w obiektach produkcyjno magazynowych. Wartość gęstości obciążenia ogniowego determinuje m.in....

21.05.2012

Stałe urządzenia gaśnicze gazowe

BHP

Niniejsze opracowanie dotyczy obowiązku stosowania stałych urządzeń gaśniczych - opisuje ich działanie i dokładnie omawia zastosowanie.

05.01.2011
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski