Piotr Kajut

Artykuły autora

Terminy postępowania po nowelizacji KPA

Samorząd terytorialny

Nowelizacja przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, która weszła w życie 1 czerwca swoim zakresem objęła także terminy. Z uwagi na doniosłość zachowywania terminów dla określonych czynności...

20.06.2017
1  2  3  4  5  6  7