Poprawia się pozycja negocjacyjna „frankowiczów”

Prawo cywilne Finanse Kredyty frankowe

Choć generalnie postępowania polubowne dotyczące kredytów „frankowych” nie kończą się sukcesem, to w przypadku sporów dotyczących ubezpieczenia niskiego wkładu własnego zdarzają się pojedyncze ugody....

15.08.2018

Spór o kary umowne rozstrzygnie siedmiu sędziów SN

Prawo cywilne

Siedmiu sędziów Sądu Najwyższego rozstrzygnie problem, czy dopuszczalne jest zastrzeżenie kary umownej na wypadek odstąpienia od umowy o roboty budowlane z powodu niezapłacenia faktur.

13.08.2018

Błąd komornika, który zawyżył opłatę - naprawiony

Prawo cywilne

Sądy muszą reagować na błędy komorników, nawet po roku i wtedy, gdy orzeczenia o kosztach egzekucji stały się prawomocne - stwierdził Sąd Najwyższy. Jednak nie podjął uchwały, gdyż zgadza się z...

10.08.2018

W sztuce tatuażu też obowiązują prawa autorskie

Prawo cywilne

Twórcy ozdabiający niesamowitymi dziełami najróżniejsze partie ciał miłośników tatuaży nie mogą zapominać, że funkcjonują w ramach określonych praw i obowiązków m.in względem innych artystów -...

05.08.2018

Będzie mniej ograniczeń w bezpłatnej pomocy prawnej

Prawo karne Prawo cywilne

Nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana każdemu, kto jej potrzebuje i złoży oświadczenie, że nie stać go na pomoc prawną za zasadach rynkowych, czyli na odpłatną pomoc prawną - taką m.in. zmianę...

30.07.2018

UE: Google surowo ukarany za praktyki dotyczące Androida

Prawo cywilne

Komisja Europejska nałożyła na Google karę w wysokości 4,34 mld euro za łamanie unijnych przepisów antymonopolowych i nadużywanie pozycji na rynku systemów operacyjnych wykorzystywanych m.in. przez...

18.07.2018

KE proponuje kodeks przeciw dezinformacji w sieci

Prawo cywilne

Komisja Europejska proponuje utworzenie wspólnego kodeksu postępowania w celu zwalczania dezinformacji w internecie. Chce też wspierać niezależne sieci weryfikatorów faktów oraz promować wysokiej...

17.07.2018

Senat też za rozszerzeniem bezpłatnej pomocy prawnej

Prawo karne Prawo cywilne

Bezpłatne poradnictwo prawne obejmie także osoby, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Zwiększy się też liczba instytucji udzielających wsparcia i mniej ma być biurokracji....

13.07.2018