Minister blokuje skargi emerytalne byłych funkcjonariuszy, by nie dotarły do Strasburga

Wymiar sprawiedliwości Emerytury i renty

Sądy powszechne nie muszą zawieszać spraw dotyczących zmniejszonych emerytur byłych funkcjonariuszy służb PRL, czekając na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. Mijają już dwa lata od złożenia tego wniosku do TK, ale dopóki przy władzy jest obecna partia, Trybunał nie rozstrzygnie sporu - uważają pełnomocnicy stron skarżących.

05.02.2020

Prof. Strzembosz: Nowa ustawa to policzek wymierzony TSUE

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Podpisanie przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacji ustaw sądowych i ta ustawa jest prowokacją. Jest właściwie daniem w twarz Trybunałowi w Luksemburgu - powiedział w środę były I prezes Sądu Najwyższego Adam Strzembosz. I przypomniał, że TSUE wypowiedział się jednoznacznie, jaki organ może być organem sądowym.

05.02.2020

Sąd nie zauważył wniosku o odroczenie i wydał wyrok - RPO składa kasację

Wymiar sprawiedliwości

Organizacyjne niedopatrzenie w sądzie uniemożliwiło odroczenie rozprawy apelacyjnej chorego mężczyzny, w efekcie czego - pod nieobecność - został prawomocnie skazany. Rzecznik Praw Obywatelskich uzasadnia kasacje tym, że dochował on wszelkiej staranności w jej usprawiedliwieniu, skan wniosku o odroczenie i zaświadczenie lekarza przesłał dzień wcześniej mailem.

05.02.2020

Rzecznicy zgodnie o promowaniu kar cielesnych - wysoce szkodliwe

Wymiar sprawiedliwości Policja

Sprawa dotyczy książki Tedda Trippa „Pasterz serca dziecka”, która zawiera opisy metod stosowania kar cielesnych wobec dziecka. Rzecznik Praw Dziecka i Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpili do wydawcy o wycofanie jej ze sprzedaży. Podnoszą, że promowanie przemocy jest wysoce szkodliwe, RPO dodaje, że może być traktowane jako nawoływanie do przestępstwa.

05.02.2020

Biegły w sprawie cywilnej poczeka na wynagrodzenie

Prawo cywilne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Zmiany w k.p.c.

Bolączką obecnego systemu wynagradzania biegłych jest jego nieatrakcyjność w sprawach cywilnych. W konsekwencji najlepszym ekspertom w poszczególnych dyscyplinach nie kalkuluje się opiniowanie w sprawach sądowych. To powoduje, że jakość wydawanych opinii nie jest taka, jakiej oczekiwałyby wymiar sprawiedliwości i strony - pisze Kinga Malcher

05.02.2020

Problem z ławnikami SN trwa - teraz spór o szkolenie z etyki

Wymiar sprawiedliwości

Ławnicy orzekający w dwóch nowych izbach Sądu Najwyższego: Kontroli Nadzwyczajnej oraz Dyscyplinarnej mieli zostać przeszkoleni z zakresu etyki. Temat ważki - bo jak wskazują - wielu z nich z dylematami etycznymi styka się na co dzień. Wśród prelegentów nie znaleźli się jednak sędziowie Sądu Najwyższego tylko m.in. dwaj księża. Strata pieniędzy i czasu - mówią ławnicy.

05.02.2020

Dzień po uchwale SN - jak krajobraz po bitwie

Wymiar sprawiedliwości

Na uchwałę Sądu Najwyższego o statusie "nowych" sędziów, czyli rekomendowanych przez obecną KRS, czekali wszyscy: sędziowie, pełnomocnicy i zwykli obywatele. Jej wagę podkreślano od wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z listopada 2019 r., a pogłębiały to działania rządzących. Po kilkugodzinnej euforii przychodzi jednak otrzeźwienie i pytania: co w praktyce oznacza, czy i jak ją stosować, co ze sprawami, w których orzekali wskazani sędziowie i co z ...nimi samymi.

04.02.2020

Senat publicznie przedstawi swój projekt ustawy o KRS

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Na 3 marca zaplanowane zostało wysłuchanie publiczne w sprawie senackiego projektu zmian w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa. Wysłuchanie będzie częścią pierwszego czytania projektu, które rozpocznie się 25 lutego. Zdecydowały o tym we wtorek połączone senackie komisje ustawodawcza oraz praw człowieka, praworządności i petycji.

04.02.2020

Ustawa mająca dyscyplinować sędziów już podpisana 

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację m.in. Prawa o ustroju sądów powszechnych i ustawy o Sądzie Najwyższym. Wprowadzi ona odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów m.in. za kwestionowanie statusu sędziów powołanych z udziałem nowej KRS, a także zmieni zasady wyboru kandydatów na pierwszego prezesa SN. Komisja Europejska poinformowała, że analizuje nową ustawę.

04.02.2020

SN: Sędziowie Izby Karnej zastępują kolegów z Izby Kontroli

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Skład złożony z sędziów Izby Karnej Sądu Najwyższego rozpatrzył trzy zaplanowane na wtorek sprawy, które miała rozpoznać Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. O przeniesienie rozpatrywania tych spraw poprosiła prezes nowo utworzonej Izby Joanna Lemańska. Od wydanej 23 stycznia br. uchwały SN izba ta nie orzeka.

04.02.2020

Sędzia Juszczyszyn zawieszony z obniżonym wynagrodzeniem

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sędzia Sądu Rejonowego w Olsztynie Paweł Juszczyszyn, który zażądał udostępnienia przez Kancelarię Sejmu list poparcia dla kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa został ponownie zawieszony w czynnościach służbowych. Ponadto Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego obniżyła mu wynagrodzenie o 40 procent. Prezes sądu odsunął już sędziego od orzekania.

04.02.2020

Sędziowska oligarchia wybrała KRS

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Listy poparcia dla kandydatów do nowej Krajowej Rady Sądownictwa są nadal tajne, ale Centrum Informacyjne Sejmu uchyliło nieco rąbka tajemnicy, co tylko wzmocniło podejrzenia, że z tymi listami jest coś nie tak. Sędziów kandydujacych do organu mającego stać na straży sędziowskiej niezawisłości poparła nie tylko bardzo mała grupa osób uprawnionych, a do tego niektórzy udzielali tego poparcia na masową skalę.

04.02.2020

364 sędziów wskazało kandydatów do KRS

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Piętnastu sędziom wybranym do Krajowej Rady Sądownictwa poparcia udzieliło w sumie 364 kolegów, w tym 275 sędziów udzieliło poparcia tylko jednemu kandydatowi, a 89 sędziów więcej niż jednemu. Trzech rekordzistów poparło aż po 9 kandydatów. A wybór Macieja Nawackiego jest ważny, bo według CIS sędziowie nie mogli cofnąć poparcia dla niego.

04.02.2020

Wraca sprawa Gostynina - RPO apeluje do komisji Sejmu i Senatu o nowelę

Wymiar sprawiedliwości

W przepisach jest wiele luk, które wpływają nie tylko na skuteczność działań podejmowanych wobec osób umieszczonych w Krajowym Ośrodku Przeciwdziałania Zachowaniom Dyssocjalnym, ale też na respektowanie ich praw - alarmuje ponownie Rzecznik Praw Obywatelskich. Podkreśla, że konieczna jest kompleksowa nowelizacja.

04.02.2020

Sędziowie zagubieni po uchwale SN, sądy nie wiedzą co robić z "nowymi"

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sędziowie i pełnomocnicy czekają na pisemne uzasadnienie uchwały trzech izb Sądu Najwyższego, bo jak mówią z samej sentencji nie wynika jak traktować "nowych" sędziów, orzekających w sądach rejonowych i okręgowych. Przyznają też, że są nią zawiedzeni, bo - jak mówią - w sprawach ustrojowych nie ma miejsca na niedopowiedzenia.

04.02.2020

Prezydent Francji zaniepokojony zmianami w polskich sądach

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

W rozmowie z prezydentem Andrzejem Dudą wyraziłem zaniepokojenie związane z wprowadzanymi obecnie reformami wymiaru sprawiedliwości. Chciałbym, by w najbliższych tygodniach wzmógł się dialog z Komisją Europejską - powiedział w poniedziałek prezydent Francji Emmanuel Macron. Dodał, że popiera działania KE w tym zakresie.

03.02.2020

KRS rozstrzygnie, czy rzecznik Schab jest bezstronny

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Izba Dyscyplinarna SN przekazała Krajowej Radzie Sądownictwa zbadanie wniosku, czy rzecznik dyscyplinarny sędziów Piotr Schab jest osobą bezstronną w procesie, w którym pokrzywdzonymi są jego zastępcy. Obrona twierdzi, że taki wniosek powinien być rozpatrzony przez zastępcę rzecznika w Sądzie Apelacyjnym.

03.02.2020