WSA: Nie będzie kary za siedzenie z kolegami na ławce w czasie zakazu zgromadzeń

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna Policja Koronawirus

Sanepid nałożył 5 tys. zł administracyjnej kary pieniężnej na mężczyznę, który siedział na ławce w towarzystwie dwóch kolegów. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku uchylił jednak decyzję i umorzył postępowanie. Uznał bowiem, że rozporządzenie nie mogło być podstawą do wprowadzenia zakazu zgromadzeń, który ograniczył konstytucyjne prawa i wolności.

28.02.2021

Myśleli, że śpi pijany. Policja zapłaci 600 tys. zł zadośćuczynienia

Prawo karne Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Policja

Zachowanie mężczyzny, który przez ponad 17 godzin leżał bez ruchu na posadzce izby zatrzymań Komendy Miejskiej Policji w Lublinie, funkcjonariusze interpretowali jako stan upojenia alkoholowego. Tymczasem pogłębiał się u niego krwiak mózgu. Kontrola zatrzymanego nie polega tylko na patrzeniu przez wizjer celi – wytknął Sąd Apelacyjny w Lublinie.

27.02.2021

WSA: Prawo do prywatności nie blokuje udostępnienia wyroków

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna

Udostępnienie wyroków i ich uzasadnień w sprawach o naruszenie dóbr osobistych wymaga zaawansowanego procesu anonimizacji. Prezes sądu powinien więc pozbawić orzeczenia informacji, które umożliwiałyby identyfikację osób fizycznych. Odmowa udostępnienia jest możliwa dopiero, gdy anomimizacja nie jest w stanie zapewnić dostatecznej ochrony prywatności.

27.02.2021

Uderzenie w jawność - HFPC zaniepokojona wnioskiem prezes SN do Trybunału

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna

Helsińska Fundacja Praw Człowieka krytycznie ocenia wniosek pierwszej prezes Sądu Najwyższego, która domaga się stwierdzenia niezgodności z konstytucją przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. Zwraca uwagę, że to kolejna próba ograniczania dostępu do informacji publicznej - po przyjętej już ustawie o służbie zagranicznej i projektowanych zmianach w procedurze karnej.

27.02.2021

500 zł pożyczki, gigantyczne odsetki - skarga nadzwyczajna Prokuratora Generalnego

Wymiar sprawiedliwości

Mężczyzna pożyczył 500 zł, ma oddać 112 tys. zł - Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro skierował do Sądu Najwyższego skargę nadzwyczajną od prawomocnego nakazu zapłaty wydanego przez Sąd Rejonowy w Bytomiu. W jego ocenie że sąd naruszył konstytucyjne wolności i prawa człowieka i obywatela, w tym godność człowieka.

26.02.2021

SA: Sędzia Tuleya może orzekać

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Igor Tuleya jest nieprzerwanie sędzią sądu powszechnego Rzeczypospolitej Polskiej, z przypisanym do tego urzędu immunitetem i prawem do orzekania - stwierdził w wydanym w środę 24 lutego orzeczeniu Sąd Apelacyjny w Warszawie. Sąd uznał, że uchylenie immunitetu może nastąpić na podstawie prawomocnego orzeczenia niezależnego, bezstronnego i niezawisłego sądu

26.02.2021

Nagrodzono książki prawnicze najbardziej przydatne w praktyce wymiaru sprawiedliwości

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Szkolnictwo wyższe

Książka Wojciecha Jasińskiego pt. "Nielegalnie uzyskane dowody w procesie karnym. W poszukiwaniu optymalnego rozwiązania" otrzymała tytuł „Książki prawniczej najbardziej przydatnej w praktyce wymiaru sprawiedliwości w 2019 roku” w XII edycji konkursu Wolters Kluwer Polska i czasopisma „Przegląd Sądowy”.

26.02.2021

SN: Aresztowanie za granicą, a zadośćuczynienie w Polsce

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Odszkodowanie i zadośćuczynienie przysługuje oskarżonemu w wypadku niewątpliwie niesłusznego tymczasowego aresztowania lub zatrzymania na skutek wydania przez polski sąd europejskiego nakazu aresztowania lub na wniosek ekstradycyjny uprawnionego polskiego organu - uznał Sąd Najwyższy w uchwale siedmiu sędziów.

25.02.2021

SN oceni, czy sąd mógł zaocznie nakazać spłatę kredytu frankowego

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe

Rzecznik Finansowy skierował skargę nadzwyczajną do Sądu Najwyższego w sprawie wyroku zaocznego wydanego w sprawie „frankowiczów”. Decyzją sądu klienci banku mogą stracić dom. Zdaniem Rzecznika Finansowego sąd nie powinien podjąć takiej decyzji tylko w oparciu o wyciąg z ksiąg bankowych. Powinien zbadać wcześniej postanowienia umowy pod kątem klauzul niedozwolonych.

25.02.2021

Dwie różne regulacje, podobny skutek - ograniczenie dostępu do informacji publicznej

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna

W czwartek, 25 lutego, Sejm ma zająć się projektem zmian w procedurze karnej i uchwałą Senatu o odrzuceniu w całości ustawy o służbie zagranicznej. Obie regulacje łączy jedna kwestia - zawierają zapisy ograniczające dostęp do informacji publicznej. Stanowisko w tej sprawie wydały m.in. Sieć Obywatelska WATCHDOG i Fundacja ePaństwo, duże zastrzeżenia mają też prawnicy i Rzecznik Praw Obywatelskich.

25.02.2021

Ławnikowi w Sądzie Najwyższym pod górkę, a prezydent chce wydłużenia kadencji

Wymiar sprawiedliwości

W tym roku ma się zakończyć kadencja pierwszej grupy ławników, którzy na podstawie przepisów z 2018 r. weszli do Sądu Najwyższego. Wątpliwości, czy to miejsce dla nich, istniały od samego początku i mimo upływu lat - nadal je słychać. Teraz prezydent tę kadencję chce o rok wydłużyć, tymczasem w tle pojawiają się głosy, że kryteria wyboru ławnika do SN powinny być bardziej restrykcyjne.

25.02.2021

Większa ochrona dla dzieci pokrzywdzonych przestępstwem - kolejny projekt MS

Wymiar sprawiedliwości

Ministerstwo Sprawiedliwości chce by dzieci pokrzywdzone przestępstwami o charakterze seksualnym miały zapewnionego profesjonalnego pełnomocnika z urzędu, proponuje też m.in. wprowadzenie graficznego pouczenia dla najmłodszych i poszerzenie możliwości korzystania z tzw. przyjaznych pokojów przesłuchań.

24.02.2021

USA będą pytać o praworządność i wolność mediów w Polsce

Wymiar sprawiedliwości

W przeprowadzonej we wtorek rozmowie szefowie dyplomacji Polski i USA potwierdzili bliskie relacje i wolę dalszej dobrej współpracy. Amerykański sekretarz stanu potwierdził, że Polska pozostaje jednym z najważniejszych sojuszników USA, ale mówił też o wspólnych wartościach demokratycznych, w tym wolności mediów i poszanowaniu praw obywatelskich, co polski MSZ pominął w swoim komunikacie.

24.02.2021

Adwokat, radca ma stać na straży praw obywateli, a nie tańczyć, jak mu polityk zagra

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Przepisy prawa są dla polityków narzędziem do działania, więc nic dziwnego, że polityka wchodzi i do kancelarii prawniczych. Granica jest cienka, a w tle pytania i o niezależność prawników, i o rolę choćby samorządów, które z jednej strony powinny głośno punktować wszelkie próby łamania praw obywatelskich, z drugiej - aktywnie i skutecznie wspierać prawników właśnie przy kształtowaniu prawa.

24.02.2021

Konkursy na aplikacje i egzaminy sędziowskie wyłączone z zakazu zgromadzeń

Wymiar sprawiedliwości

Konkursy na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską, w tym także aplikacje prowadzone w formie uzupełniającej, zajęcia i sprawdziany, a także egzaminy sędziowskie i egzaminy prokuratorskie zostały wyłączone z zakazu zgromadzeń - wprowadzonego w związku z epidemią koronawirusa.

23.02.2021

Przewlekłość postępowania nadal bolączką polskich sądów, covid nie pomoże

Wymiar sprawiedliwości

Przewlekłość postępowania to problem, który w Polsce występuje niezmiennie i od lat. Przed pandemią - przykładowo w sądach okręgowych - najdłużej trwały sprawy z zakresu prawa pracy i karne. Już wiadomo, że koronawirus tego nie zmienił. W swoim najnowszym raporcie Helsińska Fundacja Praw Człowieka podkreśla, że uzyskanie rozstrzygnięcia sądowego w rozsądnym terminie jest fundamentem i sprawiedliwości

23.02.2021

WSA: Sędziowskie oświadczenia o przynależności do organizacji zgodne z RODO

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości RODO

Obowiązek składania przez sędziów i prokuratorów oświadczeń o członkostwie w zrzeszeniu lub w stowarzyszeniu oraz ich upubliczniania w Biuletynie Informacji Publicznej nie jest sprzeczny z unijnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych - uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Oddalił skargę Rzecznika Praw Obywatelskich na decyzję UODO w tej sprawie.

22.02.2021

Kuratorzy czekają, ministerstwo pracuje - nie wiadomo, kiedy ustawa o kuratorach

Wymiar sprawiedliwości

Sprawa ustawy o kuratorskiej służbie sądowej wraca od kilku lat. W połowie 2019 r., wydawało się, że do jej powstania jest zaledwie krok, zaproponowane zmiany nie spodobały się jednak ani kuratorom, ani resortowi. Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało właśnie Prawo.pl, że trwają prace koncepcyjne nad regulacją, nie wiadomo jednak kiedy się skończą.

22.02.2021

Skarga nadzwyczajna namieszała w SN - sędziowie głowią się, który wyrok i jak wzruszyć

Wymiar sprawiedliwości

Skarga nadzwyczajna obowiązuje już blisko trzy lata i jest prawdziwą rewolucją w systemie prawnym. Problem w tym, że - jak podkreślają prawnicy - nie tyle z powodu swojego znaczenia, co faktu, że wprowadzając ją, nie uwzględniono innych nadzwyczajnych środków zaskarżenia. Skutkiem są nie tylko analizy czy, jaką skargę i kiedy można rozpatrzeć, ale też dyscyplinarki dla radców i adwokatów.

22.02.2021

Dzieci od dawna nie widzą rodziców, a w procedurach luki

Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

Z roku na rok wzrasta liczba kontaktów z dziećmi przy udziale kuratora. Pandemia i wiosenny lockdown obniżył nieco te dane, ale nie oznacza to, że problem został rozwiązany. Po prostu wiele dzieci od miesięcy nie widzi drugiego rodzica. Kuratorzy podkreślają konieczność zmian i w przepisach, i w praktyce, bo jak wskazują, ich rola sprowadza się do biernego obserwatora i gwaranta, czegoś co dziecku się należy.

20.02.2021