SN: renta należy się też rozwodnikom

Znaczący w skutkach wyrok zapadł w Izbie Pracy Sądu Najwyższego. Sąd przyznał rozwódce rentę rodzinną po zmarłym mężu, który dobrowolnie płacił alimenty po rozwiązaniu małżeństwa. Ten wyrok może...

19.12.2014

ETS definiuje pojęcie „embrionu ludzkiego”

Organizm niezdolny do rozwinięcia się w jednostkę ludzką nie stanowi embrionu ludzkiego w rozumieniu dyrektywy w sprawie ochrony prawnej wynalazków biotechnologicznych - stwierdził Trybunał...

18.12.2014

ETS: członek rodziny obywatela UE nie potrzebuje wizy

Nie można uzależnić prawa wjazdu obywatela państwa trzeciego od uprzedniego uzyskania wizy, gdy obywatel państwa trzeciego jest posiadaczem karty pobytu członka rodziny obywatela Unii - tak wynika z...

18.12.2014

NSA: urzędnicy bezprawnie odmówili rekompensaty

Jeżeli wnioskodawcy starający się o rekompensatę za mienie zabużańskie uzupełnili dokumenty dopełniajace wniosek złożony przed 31 grudnia 2008 r., to należy je uwzględnić, bo termin nie jest...

13.12.2014
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski