Lex - wielka baza wiedzy i bezpieczne miejsce pracy

Użytkownik Systemu Informacji Prawnej LEX ma nie tylko dostęp do przepisów, orzeczeń czy komentarzy prawnych, ale także wygodne i przyjazne środowisko pracy. Do tego całkowicie bezpieczne podkreślają...

05.09.2016

Sędzia Baka: brońcie niezależności sądów

Trwajcie zjednoczeni, bądźcie twardzi w obronie niezawisłości sądów i niezależności sędziów - zaapelował do uczestników Kongresu Sędziów Polskich AndrásBaka, były prezes Sądu Najwyższego Węgier, a...

03.09.2016

Piebiak: będzie publiczna debata nad reformą sądów

Po podjęciu strategicznej decyzji o przeprowadzeniu takiej reformy, będzie dialog. Chcemy, by każdy sędzia mógł się wypowiedzieć o tych propozycjach - mówi wiceminister sprawiedliwości Łukasz...

02.09.2016

Pomoc ofiarom przestępstw czeka na nowe pomysły

Zarówno państwowy fundusz jak i działająca w sferze pozarządowej fundacja mają problem z dotarciem ze swoją pomocą do potrzebujących jej ofiar przestępstw mówi sędzia Marek Czecharowski, prezes...

02.09.2016

Europejska konwencja wymaga niezależności sądownictwa

Wymóg niezależności wymiaru sprawiedliwości uznaje się za ogólną zasadę prawa międzynarodowego. A powszechnie obowiązująca regułamówi, że prawo krajowe, w tym konstytucyjnej rangi, nie może stanowić...

02.09.2016