Przepisy tworzące rejestr spadkowy już obowiązują

Sporządzane przez notariuszy akty poświadczenia dziedziczenia, prawomocne postanowienia sądu o nabyciu spadku oraz europejskie poświadczenia spadkowe znajdą się w elektronicznym rejestrze spadkowym....

08.09.2016

Sąd wezwie nie tylko przez pocztę

Od 8 września 2016 r. sąd cywilny będzie mógł wzywać strony, świadków, biegłych lub inne osoby w sposób, który uzna za najbardziej celowy, z pominięciem dotychczasowych sposobów doręczeń...

08.09.2016

Gminy nagminnie korzystają z usług kancelarii

Rynek

Samorządy nagminnie zlecały obsługę prawną swoich spraw zewnętrznym kancelariom, wybierały je bez przetargów i płaciły nawet za niewykonane usługi wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli.

08.09.2016

Sąd cywilny sam sprawdzi umocowanie

Od 8 września 2016 r. przedstawiciele ustawowi, organy osób prawnych i osoby uprawnione do działania w ich imieniu, jak również pełnomocnicy działający za stronę nie będą musieli wykazywać swojego...

07.09.2016