Pytania zostały opracowane przez międzynarodowe konsorcjum naukowe i stanowią część szeroko zakrojonego badania (JUST/2014/RCON/PR/CIVI/0082) prowadzonego w 28 państwach członkowskich Unii Europejskiej. Ankieta jest adresowana do szerokiego kręgu prawników i w dużej mierze odwołuje się do ich doświadczeń wynikających z codziennej praktyki zawodowej. Odpowiedzi uzyskane z ankiet posłużą do sformułowania wniosków w ramach wspomnianego wyżej badania.

Jak podkreślają organizatorzy sondażu, można wziąć udział w ankiecie dotyczącej obu wskazanych na wstępie zagadnień bądź tylko jednego z nich, w zależności od wiedzy i doświadczeń zawodowych respondenta.
Ankieta została przygotowana także w polskiej wersji językowej.
Link do ankiety:
http://www.mpi.lu/european-commission-study-on-the-impact-of-national-civil-procedure/>>