Jak podkreślił szef zespołum pracuje on w oparciu o otrzymywane opinie, w tym przede wszystkim opinię tzw. Komisji Weneckiej.

Swoje oświadczenie prof. Majchrowski opublikował "w związku z pojawiającymi się pytaniami ze strony przedstawicieli środków masowego przekazu na temat aktualnej działalności powołanego przez Marszałka Sejmu RP Zespołu".
Stwierdza w nim, że marszałek Sejmu przekazuje niezwłocznie do Zespołu ekspertów wszystkie projekty ugrupowań politycznych - zarówno parlamentarnych, jak i pozaparlamentarnych – które wpływają do Sejmu i dotyczą Trybunału Konstytucyjnego. - Są one przez nas analizowane pod kątem możliwości ich wykorzystania w pracy Zespołu, jednak eksperci Zespołu - który od początku ma charakter apartyjny - nie są i nie czują się związani jakimikolwiek projektami o proweniencji politycznej lub partyjnej, bez względu na to, czy są to projekty pochodzące od ugrupowań większości, czy mniejszości parlamentarnej - czytamy w oświadczeniu.

Czytaj: KE w poniedziałek wypowie się ws. praworządności w Polsce>>

Jak pisze jego autor, większość pracy członków Zespołu odbywa się w trybie indywidualnym – przygotowują oni opracowania fragmentaryczne poszczególnych zagadnień, które stanowią przedmiot dyskusji na posiedzeniach plenarnych Zespołu i stanowią podstawę przyjmowanych uzgodnień, co do poszczególnych założeń rozwiązań normatywnych.

Z dokumentu wynika też, że posiedzenia Zespołu odbywają się według przyjętego na pierwszym jego posiedzeniu kalendarza. Dotychczas posiedzenia plenarne odbyły się w dniach: 31 marca, 15 kwietnia, 26 kwietnia i 11 maja. - Kolejne posiedzenie plenarne Zespołu było wyznaczone na dzień 24 maja, jednakże w celu intensyfikacji i przyśpieszenia pracy, członkowie Zespołu w zeszłym tygodniu postanowili, by miało ono charakter dwudniowy. W związku z tym odbędzie się ono w dniach 23 i 24 maja. Po tym posiedzeniu proszę spodziewać się stosownej informacji dotyczącej bezpośrednio problematyki, którą zajmuje się Zespół - napisał prof. Jan Majchrowski.

Dowiedz się więcej z książki
Na straży państwa prawa. Trzydzieści lat orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł