Jak informuje "Rzeczpospolita", dzięki weryfikacji zwolnień lekarskich podsądnych i stron liczba spraw spadających z wokand zmniejszyła się o połowę. Ministerstwo proponuje więc 20 zł podwyżki za wydanie zaświadczenia o stanie zdrowia (teraz płaci się za nie 100 zł).
– Na tyle stać obecnie budżet – tłumaczy kwotę podwyżki Łukasz Piebiak, wiceminister sprawiedliwości. Dzięki niej liczba wystawianych zaświadczeń ma wzrosnąć 
o 20 proc.

Instytucję lekarza sądowego ustanowiono w czerwcu 2007 r. Ma zapewnić wiarygodność zaświadczeń usprawiedliwiających niestawiennictwo na wezwanie lub zawiadomienie sądu z powodu choroby oraz ułatwić dostęp do lekarza. Więcej>>