Sędzia Dorota Zabłudowska ma wytłumaczyć się z Nagrody Równości

Wymiar sprawiedliwości

Wiceprezes gdańskiego oddziału Stowarzyszenia Sędziów Iustitia - według zastępcy rzecznika dyscyplinarnego Michała Lasoty mogła dopuścić się przewinienia polegającego na uchybieniu godności urzędu. Wezwał ją do złożenia pisemnych wyjaśnień.

05.03.2019

W przyszły czwartek TK oceni zmiany w KRS

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Trybunał Konstytucyjny wyznaczył na 14 marca br. ogłoszenie orzeczenia w sprawie przepisów ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa dotyczących sposobu powoływania sędziów-członków Rady - poinformował we wtorek TK na swojej stronie internetowej. Rozprawie ma przewodniczyć prezes Julia Przyłębska.

05.03.2019

W całym kraju manifestacje pracowników sądów i prokuratur

Wymiar sprawiedliwości

Kilka tysięcy osób przeszło ulicami Warszawy pod hasłem "Ostatki u premiera". Głównym organizatorem była NSZZ "Solidarność" Pracowników Sądownictwa, ale w akcję włączyły się też inne związki. Manifestacje zorganizowane zostały też przez Ad Rem m.in. we Wrocławiu, Bytomiu i Krakowie.

05.03.2019

Gersdorf powołuje zespół, który zajmie się regulaminem SN

Wymiar sprawiedliwości

Prezesi Izb SN uważają, że zmiany w Regulaminie Sądu Najwyższego, które wprowadziło rozporządzenie prezydenta z 11 lutego br., są niedostosowane do specyfiki SN i mogą być problemy z ich praktycznym zastosowaniem. Ma to przeanalizować zespół powołany przez I prezes Małgorzatę Gersdorf.

05.03.2019

Już w piątek startuje Legal Market Day. To ostatni moment na rejestrację

Prawnicy Nowe technologie

Legal Market Day 2019 to siedem godzin wykładów, cztery sesje networkingowe, 16 prelegentów z Polski i zagranicy. Jednym słowem to będzie dzień inspirujących spotkań dla prawników, którzy chcą tworzyć i rozwijać nowoczesne kancelarie. Rejestracja jeszcze trwa.

05.03.2019

Szefowa Centrum Pomocy Prawnej nagrodzona przez RPO

Prawnicy

Dr Katarzyna Przybysławska, prezes Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć, które m.in. wspiera uchodźców i osoby starające się o ochronę międzynarodową w Polsce, została jedną z laureatek nagrody Rzecznika Praw Obywatelskich im. Pawła Włodkowica za 2018 rok.

05.03.2019

Testament - częściej przy pomocy notariusza

Prawo cywilne

Wzrasta liczba testamentów rejestrowanych w Notarialnym Rejestrze Testamentów (NORT) - informuje Krajowa Rada Notarialna. Pod koniec stycznia zarejestrowano ich już ponad 233 tys. Z drugiej strony, jak pokazują badania sondażowe i potwierdzają prawnicy, Polacy nadal podchodzą do tego problemu niefrasobliwie

05.03.2019

Pracownicy sądów i prokuratur protestują - chcą wyższych wynagrodzeń

Wymiar sprawiedliwości

Ulicami Warszawy przejdzie we wtorek, 5 marca, manifestacja pod hasłem "Ostatki u premiera". Jej głównym organizatorem jest NSZZ "Solidarność" Pracowników Sądownictwa, ale w akcję włączyły się też inne związki. Jednak nie wszystkie - Ad Rem, który protesty pracowników sądów organizuje od grudnia - zgromadzenia zorganizuje m.in. we Wrocławiu, Bytomiu i Krakowie.

04.03.2019

Kolegium Sądu Najwyższego zajmie się zmianami w regulaminie

Wymiar sprawiedliwości

Zmiany w Regulaminie Sądu Najwyższego wprowadziło rozporządzenie prezydenta z 11 lutego br. Z ich powodu o przejściu w stan spoczynku zdecydował prezes Izby Karnej sędzia Stanisław Zabłocki. Uzasadniał, że „nieuchronnie prowadzić będą do głębokiej destrukcji pracy" jego izby, "chaosu i narastania zaległości”.

04.03.2019

Jest postępowanie dyscyplinarne wobec sędziego Kamińskiej

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Rzecznik dyscyplinarny Naczelnego Sądu Administracyjnego wszczął postępowanie dyscyplinarne wobec sędziego tego sądu w stanie spoczynku Ireny Kamińskiej w związku z jej niedawną wypowiedzią, w której stwierdziła, że "pragnie zemsty" w związku z działaniami obecnej władzy wobec wymiaru sprawiedliwości.

04.03.2019

W więzieniu do końca kary - warunkowych zwolnień coraz mniej

Wymiar sprawiedliwości

Z roku na rok zmniejsza się liczba wniosków o przedterminowe warunkowe zwolnienie, coraz mniej jest ich też uwzględnianych. Z jednej strony to efekt tego, że już 58 proc. więziennej populacji stanowią recydywiści, z drugiej ułomności prognozy kryminalistycznej - podstawy warunkowych zwolnień. Zdaniem ekspertów to trend niepokojący z punktu widzenia resocjalizacji i pracy ze skazanymi.

04.03.2019

Szef prokuratury skarży na adwokata Dubois

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prokuratura

"Psim obowiązkiem prokuratury jest zapoznać obrońców i podejrzanych ze wszystkimi dowodami" - powiedział adwokat Jacek Dubois. Prokurator krajowy Bogdan Święczkowski zażądał postępowania dyscyplinarnego w tej sprawie, a ponieważ adwokackie organy dyscyplinarne odmówiły, skierował kasację do Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.

03.03.2019

Ośrodki kuratorskie mają służyć pracy z dziećmi sprawiającymi problemy

Wymiar sprawiedliwości

Projekt ustawy o postępowaniu wobec nieletnich przewiduje tworzenie ośrodków kuratorskich. Eksperci i sami kuratorzy podkreślają, że częstsze korzystanie z nich, w przypadku trudnej młodzieży jest wskazane i przynosi efekty. I nie mają wątpliwości, że jest to szansa, by dzieci, pozostając w swoim środowisku, wśród swoich bliskich, przeszły terapię i m.in. ukończyły szkołę.

02.03.2019

Dentons i Helsińska Fundacja Praw Człowieka wspierają ofiary tortur

Rynek

Prawnicy warszawskiego biura Dentons, na prośbę Programu Spraw Precedensowych Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka zaangażowali się w sprawę rodziny z Tadżykistanu. Zrobili to w ramach wspierania pro bono spraw z zakresu praw człowieka - Program Litygacji Strategicznej.

01.03.2019

10 lat na wpis na listę adwokatów - RPO: naruszenie Konstytucji

Prawnicy

Zgodnie z przepisem z 2014 r. po 10 latach od zdania egzaminu adwokackiego wygasa prawo złożenia wniosku o wpis na listę adwokatów. Rzecznik Praw Obywatelskich ocenia, że to ogranicza konstytucyjne prawo dostępu do zawodu oraz zasadę demokratycznego państwa prawnego. Wcześniej prawo pozwalało na taki wpis bezterminowo.

01.03.2019

Pierwsza osoba opuści ośrodek w Gostyninie - prawomocna decyzja sądu

Wymiar sprawiedliwości

Sąd w Płocku zdecydował w październiku, że mężczyzna, który odbył wcześniej karę za nadużycia seksualne wobec nieletnich, może opuścić Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym, ale musi kontynuować terapię. Teraz - jak ustaliło Prawo.pl - sąd drugiej instancji oddalił apelację prokuratury.

01.03.2019

RPO do premiera: Ośrodek w Gostyninie wymaga zmian w prawie

Wymiar sprawiedliwości

W Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym przebywa obecnie - jak ustaliło nieoficjalnie Prawo.pl - 65 osób. Obrońcy praw człowieka od dawna alarmują, że i placówka i przepisy na mocy, których byli skazani są tam kierowani, wymagają zmian. W ocenie RPO powinien powstać międzyresortowy zespół, który przeprowadzi kompleksową nowelizację ustawy o Gostyninie.

01.03.2019

NGL Legal powiększa zespół

Rynek

Do zespołu z początkiem marca, na stanowisko Counsel, dołącza adwokat dr Anne-Marie Weber-Elżanowska. Odpowiedzialna będzie za prowadzenie German Desk oraz wsparcie rozwoju praktyki rynków kapitałowych.

28.02.2019