Prof. Gersdorf: Walczymy o dobro publiczne, nie o własny interes

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Czas skończyć z narracją, że w tym całym sporze sędziowie walczą o swój status, że są niechętni zmianom i występują przeciw władzy. Jest to całkowita nieprawda - stwierdziła I prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf, w wydanym w poniedziałek oświadczeniu będącym reakcją na krytyczną wypowiedź prezydenta Andrzeja Dudy pod jej adresem.

23.12.2019

Prokuratura Krajowa oceni doniesienie adwokata na prezesa olsztyńskiego sądu

Prawo karne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Do Prokuratury Krajowej trafił wniosek adwokata z Olsztyna Ryszarda Afeltowicza o zbadanie, czy prezes sądu w Olsztynie i zarazem członek KRS Maciej Nawacki zawieszając sędziego Pawła Juszczyszyna przekroczył swoje uprawnienia. Postępowania w tej sprawie nie chciała prowadzić Prokuratura Okręgowa w Olsztynie.

23.12.2019

Wyłączenie sędziego „po nowemu” budzi wątpliwości

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Zmiany w k.p.c.

Od 7 listopada 2019 r. obowiązuje znowelizowany przepis odnoszący się do wyłączenia sędziego w trybie wnioskowym. Z przepisu wynika m.in., że gdy sędzia przedstawia swoje poglądy na sprawę, to nie zachodzi podstawa do jego wyłączenia. Również nakłanianie stron do zawarcia ugody nie może uzasadniać wyłączenia sędziego.

23.12.2019

Rzecznik chce zawieszenia kolejnych sędziów

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Rzecznik dyscyplinarny sędziów sądów powszechnych Piotr Schab skierował wnioski do Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego o zawieszenie w czynnościach służbowych Rafała L., Kazimierza W. oraz Wojciecha M., sędziów z krakowskiego Sądu Okręgowego, którzy spytali o status asesora oraz Anny B.-C. w warszawskiego SO, która odmówiła orzekania z zastępcami rzecznika.

22.12.2019

Nadregulacja i brak koncepcji - główne grzechy polskiej legislacji

Prawo karne Prawo cywilne Administracja publiczna Prawo pracy

Brak konsultacji, tajne projekty, wrzutki poselskie, bardzo szybkie prace legislacyjne, a do tego nadregulacja i niestabilność prawa, a przede wszystkim brak koncepcji przy tworzeniu aktu prawnego - to największe grzechy systemu stanowienia prawa w Polsce. Ich wykaz i analizę opublikowała właśnie w swoim raporcie organizacja Pracodawcy RP.

22.12.2019

Prezydent chwali ustawę o dyscyplinarkach sędziów

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Rozwiązania nowelizacji ustaw sądowych, które przyjął Sejm m.in. w poprawkach do tego projektu, uważam za rozsądne i porządkujące sytuację w polskim wymiarze sprawiedliwości - powiedział w niedzielę prezydent Andrzej Duda. Nie powiedział jednak wprost, czy podpisze nowelizację w takim kształcie, w jakim została uchwalona przez Sejm.

22.12.2019

Marszałek Senatu zapowiada konsultacje ustawy o dyscyplinarkach sędziów

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Senat należycie rozpatrzy wszelkie projekty aktów prawnych mogące zagrażać praworządności – zapewnił marszałek Senatu Tomasz Grodzki w odpowiedzi na apel Komisji Europejskiej o wstrzymanie prac nad ustawą o dyscyplinarkach sędziów. - Każde państwo w UE dba o swoje wewnętrzne sprawy i wewnątrz kraju je załatwia – powiedziała marszałek Sejmu Elżbieta Witek.

21.12.2019

KRS pracuje dalej, w styczniu opiniuje kandydatów na asesorów

Wymiar sprawiedliwości

Adwokaci i radcowie prawni zapowiadają, że będą powoływać się na niedawny wyrok TSUE i wnioskować o sprawdzanie statusu sędziów rekomendowanych przez obecną KRS. Jej przewodniczący sędzia Leszek Mazur nie jest tym zaskoczony, bo jak mówi - strony mają do tego pełne prawo. Zapewnia jednak, że opiniowanie kandydatów przez "jego" Radę jest najbardziej transparentne od lat.

21.12.2019

Prof. Rafał Wojciechowski wybrany na sędziego Trybunału Konstytucyjnego

Prawnicy

Rafał Wojciechowski został wybrany w miejsce sędzi Małgorzaty Pyziak-Szafnickiej, której kadencja kończy się 5 stycznia 2020 r. Jest znawcą prawa rzymskiego, autorem pracy "Societas w twórczości glosatorów i komentatorów - Wprowadzenie; I. Dzieje prawa rzymskiego w średniowieczu".

20.12.2019

Sejm uchwalił ustawę o dyscyplinarkach dla sędziów

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Ustawa zaostrzająca kary dla sędziów podważających status kolegów powołanych na podstawie rekomendacji nowej KRS oraz m.in. wprowadzająca zmiany w procedurze wyłaniania kandydatów na I prezesa Sądu Najwyższego została w piątek po południu uchwalona przez Sejm. Mimo protestów opozycji oraz wielu organizacji i instytucji i prośby Komisji Europejskiej o wstrzymanie tych prac.

20.12.2019

KE domaga się wstrzymania prac na ustawą o dyscyplinarkach

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Komisja Europejska zwróciła się w liście do prezydenta, premiera, marszałków Sejmu i Senatu o wstrzymanie prac nad projektem ustawy dotyczącym sądów do czasu przeprowadzenia konsultacji. Przedstawiciele polskich władz twierdzą, że korespondencja jeszcze do nich nie wpłynęła. Tymczasem Sejm szybko pracuje nad ustawą.

20.12.2019

Organizacje prawnicze proponują "okrągły stół" o praworządności

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Wypracowanie rozwiązań legislacyjnych, które zagwarantują prawidłowe i sprawne funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości i respektowanie praw obywateli miałoby być celem „Okrągłego Stół dla Praworządności”, do którego zasiedliby przedstawiciele władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej, środowisk prawniczych, naukowych oraz organizacji społecznych.

20.12.2019

Deloitte Legal zwiększa zespół

Rynek

Deloitte Legal zamierza mocniej zaangażować się w świadczenie usług dla lokalnych i międzynarodowych przedsiębiorstw w Europie Środkowo-Wschodniej. Funkcję Senior Legal Counsel w tym regionie objął Ron Given, ekspert w zakresie prawa handlowego.

20.12.2019

PiS trochę łagodzi ustawę o dyscyplinarkach sędziów

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Aż 22 poprawki do projektu nowelizacji ustaw sądowych przyjęła w piątek po godz. 5 nad ranem, po całonocnych obradach, sejmowa komisja sprawiedliwości. Łagodzą one trochę ostrość przepisów mających dyscyplinować sędziów, ale inne zwiększają m.in. uprawnienia nowych izb Sądu Najwyższego w tym zakresie.

20.12.2019

Sędzia i prokurator kontrolowany jak przestępca

Prawo karne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Nowe regulacje nakazujące ujawniania publicznie danych o przynależności do partii politycznych w przeszłości, a także do obecnych stowarzyszeń i aktywności w sieci mogą prowadzić do stanu, gdy każdy ruch sędziego i prokuratora będzie podlegał kontroli - uważają eksperci i dodają, że w ten sposób grupy te będą pozbawione prywatności.

20.12.2019

Po wyroku TSUE pełnomocnicy będą ostro walczyć w sądach

Wymiar sprawiedliwości

Samorządy adwokatów i radców prawnych wprost zachęcają prawników do tego, by korzystali z niedawnego wyroku Trybunału Sprawiedliwości przy apelacji lub wnioskowali o wyłączenie z orzekania sędziego rekomendowanego przez obecną KRS. Jest dla nich przygotowywana lista 330 sędziów, którzy mieli zostać wybrani z naruszeniem Konstytucji - ustaliło Prawo.pl.

20.12.2019

Sejm pracuje nad zaostrzeniem kar dla sędziów

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Doprowadzimy reformę wymiaru sprawiedliwości do końca - zapowiedział w czwartek w Sejmie minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, uzasadniając wniesiony przez posłów PiS projekt dotyczący zmian w systemie odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów oraz m.in. modyfikacji procedury wyboru I prezesa Sądu Najwyższego.

19.12.2019

Sejm zaczyna prace nad projektem PiS ws. zmian w sądownictwie 

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sejm zdecydował w czwartek o uzupełnieniu porządku obrad o przeprowadzenie pierwszego czytania projektu PiS dot. zmian w ustawach sądowych, który przewiduje wprowadzenie zaostrzonej odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów. Projekt zakłada także poszerzenie kompetencji Izby Kontroli Nadzwyczajnej oraz zmiany w procedurze wyboru I prezesa SN.

19.12.2019

ETPC sprawdza, czy polskie służby inwigilują bez kontroli

Prawnicy Administracja publiczna Policja RODO

Europejski Trybunał Praw Człowieka zwrócił się do polskiego rządu o przedstawienie wyjaśnień w sprawie inwigilacji prowadzonej przez służby specjalne. To efekt skarg polskich aktywistów z Fundacji Panoptykon i Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz adwokata Mikołaja Pietrzaka. Podnoszą w nich naruszenie prawa do prywatności i brak skutecznego środka odwoławczego.

19.12.2019

Projekt PiS zagrożeniem dla bezpieczeństwa prokuratorów - alarmują związkowcy

Wymiar sprawiedliwości Prokuratura

Projekt zmian dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów i prokuratorów nie tylko narusza prawo do wolności wypowiedzi i zrzeszania się, ale też - poprzez zapis o upublicznianiu danych w Biuletynie Informacji Publicznej, stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa i prokuratorów i ich rodzin - alarmuje Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury.

19.12.2019