Prawo.pl
Scalenie służb kontrolnych dla poprawy bezpieczeństwa żywności to cel poselskiego projektu ustawy o...
Krzysztof Sobczak
09.09.2014
Sędziowie, którzy w 2007 r. mieli pozytywne rekomendacje krajowej Rady Sądownictwa a mimo to nie...
Krzysztof Sobczak
09.09.2014
Prawnicy
Ujawnienie przez gazetę nieprawidłowego sposobu zdobywania kwalifikacji zawodowych przez syna...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
09.09.2014
Na najbliższym posiedzeniu Sejmu, w środę 10 września posłowie rozpatrzą projekt nowelizacji...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
09.09.2014
- Postanowiłem w trybie ustawy o ochronie danych osobowych skierować dokładnie te same pytania o...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
09.09.2014
Prawnicy, podobnie jak całe społeczeństwo, coraz mniej czytają. To niepokojące zjawisko. Ale drugą...
Krzysztof Sobczak
09.09.2014
Z Radcą Prawnym bezpieczniej to tytuł oraz idea plakatu, na którego projekt konkonkurs ogłosiła...
Krzysztof Sobczak
09.09.2014
Rynek
Nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sadowym rozwiąże problem tzw. martwych spółek -...
Monika Sewastianowicz
08.09.2014
Komornicy dostaną skuteczne narzędzie zajmowania pieniędzy na kontach dłużników. Chronione będzie...
Krzysztof Sobczak
08.09.2014
Przypisywanie adwokackim organom dyscyplinarnym nieskuteczności jest całkowicie bezpodstawne....
Krzysztof Sobczak
08.09.2014
W sprawach lustracyjnych, tak jak w sprawach karnych, aby orzec o winie, trzeba przedstawić dowody...
PAP
08.09.2014
W dniach 4 - 5 września 2014 r. 10 komisji egzaminacyjnych przeprowadziło egzamin notarialny w 6...
Krzysztof Sobczak
08.09.2014
Prawnicy
10 września br. w Sejmie odbędzie się pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy...
08.09.2014
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przygotował założenia do ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu...
Monika Sewastianowicz
08.09.2014
Kancelaria Squire Patton Boggs pomagała Centrum Badań Kosmicznych przy wyniesieniu pierwszych...
Paulina Gadomska-Dzięcioł
08.09.2014
Rynek
Już w środę Sejm na plenarnym posiedzeniu zajmie się projektem ustawy o ratyfikacji Konwencji Rady...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
08.09.2014
Sąd Apelacyjny w Warszawie 19 września orzeknie, czy Elektrownia Zielona Góra ma zwrócić skarbowi...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
08.09.2014
Pojęcie województwo ma dwa znaczenia. Oznacza ono zarówno jednostkę zasadniczego podziału...
Krzysztof Paczoska
08.09.2014
Środowisko prawnicze postuluje urealnienie kontaktu z adwokatem na komendzie tuż po zatrzymaniu....
Krzysztof Sobczak
08.09.2014
Decyzje dotyczące internetu powinny być podejmowane w sposób otwarty, transparentny oraz...
Krzysztof Sobczak
08.09.2014
Ministerstwo Sprawiedliwości chce doprecyzować przepisy określające skutki złożenia skargi na...
Monika Sewastianowicz
08.09.2014
W ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych jest przepis nakazujący sędziom powiadamianie prezesów...
Krzysztof Sobczak
07.09.2014
Obywatele państw trzecich mogą wjechać na terytorium Unii, nawet jeżeli okazują ważny paszport bez...
Krzysztof Sobczak
07.09.2014
Warszawski oddział Stowarzyszenia Sędziów Polskich organizuje szkolenie na temat wypalenia...
Krzysztof Sobczak
07.09.2014
Prawnicy
Dłużnik, który zalega z zapłatą podatku, trafi do rejestru, jeżeli jego dług wynosił będzie co...
Monika Sewastianowicz
07.09.2014
4 września br. została ogłoszona ustawa z dnia 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o wspieraniu...
Weronika Adamczyk
07.09.2014
Znajomość reguł protokołu dyplomatycznego pozwala na łączenie konkretnej wiedzy z oczekiwaniami...
Krzysztof Sobczak
07.09.2014
Justyna Gryczka-Jezierska
06.09.2014
Ministerstwo Sprawiedliwości zachęca przedstawicieli kadry zarządczej w sądach powszechnych do...
Krzysztof Sobczak
06.09.2014