Sąd Najwyższy orzekł, że więź fizyczna między osobami pozostającymi we wspólnym pożyciu nie jest...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
25.02.2016
Sejm odrzucił w czwartek w pierwszym czytaniu projekt ustawy przygotowany przez Nowoczesną, który...
Krzysztof Sobczak
25.02.2016
Nie ma podstaw by lustracji podlegała tylko taka współpraca z tajnymi służbami PRL, która zmierzała...
PAP
25.02.2016
Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelę ustawy o działach administracji rządowej - poinformowała w...
PAP
25.02.2016
133 skargi dotyczące naruszeń praw przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych wpłynęły do...
PAP
25.02.2016
Komisja Europejska upomniała w czwartek Polskę za utrzymywanie stawek minimalnych dla rzeczników...
PAP
25.02.2016
W projekcie ustawy dotyczącej obrotu ziemią znalazły się daleko idące ograniczenia nie spełniające...
PAP
25.02.2016
KE ostrzegła Polskę w związku z pobieraniem przez nasz kraj opłat za specjalne zezwolenia od...
PAP
25.02.2016
Zarzut nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych postawiła w czwartek prokuratura...
PAP
25.02.2016
Aresztowany jest zwalniany nie po fizycznej wpłacie poręczenia majątkowego, ale po protokolarnym...
PAP
25.02.2016
Zostało wszczęte śledztwo ws. podejrzenia poświadczenia nieprawdy przez funkcjonariuszy SB w...
PAP
25.02.2016
386,5 tys. zł odszkodowania od Skarbu Państwa zasądził Sąd Apelacyjny w Białymstoku b....
PAP
25.02.2016
Komisja Europejska upomniała w czwartek Polskę za dyskryminacyjne stosowanie opłat lotniskowych w...
PAP
25.02.2016
Wprawdzie od północy nie obowiązują już dotychczasowe przepisy o egzaminach na prawo jazdy, ale...
Krzysztof Sobczak
25.02.2016
Przed katowickim sądem okręgowym ruszył w czwartek proces z wniosku 73-letniego inżyniera Krystiana...
PAP
25.02.2016
Niemiecki Bundestag uchwalił w czwartek pakiet ustaw azylowych, których celem jest ograniczenie...
PAP
25.02.2016
Czy jeśli sąd zdecyduje o możliwości wpłacenia poręczenia, a oskarżony skorzysta z tego prawa to...
Krzysztof Sobczak
25.02.2016
Sejm, który w czwartek kontynuuje posiedzenie, zajmie się m.in. poprawkami Senatu do budżetu na...
PAP
25.02.2016
Ujawnianie prywatnych listów z tzw. teczek Kiszczaka jest sprzeczne z prawem - twierdzi adwokat...
Krzysztof Sobczak
25.02.2016
Powrót do rozwiązań obowiązujących przed 1 lipca zeszłego roku i objęcie systemem dozoru...
PAP
25.02.2016
Po pięciu latach obowiązywania przepisów o pozwach zbiorowych widać, że nie przyniosły one...
Krzysztof Sobczak
25.02.2016
Minister sprawiedliwości chce uelastycznić katalog kar pozbawienia wolności. Najniższa wynosiłaby...
Krzysztof Sobczak
25.02.2016
Pierwsze konkursy na stanowiska asesorów sądowych ruszą dopiero w połowie 2017 roku, bo wolne...
Krzysztof Sobczak
25.02.2016
Uzależnienie wpisu na listę doradców rolnych od wykazania, że dana osoba nie była skazana za...
Krzysztof Sobczak
25.02.2016
W świetle orzecznictwa skuteczność oświadczenia woli o rezygnacji z członkostwa w zarządzie spółki...
Krzysztof Kwiatkowski
25.02.2016
Wprowadzenie nowej reformy postępowania karnego, niecały rok po wejściu w życie poprzedniej...
Krzysztof Sobczak
25.02.2016
Prawnicy kancelarii BSWW Legal Tax doradzali Kredyt Inkaso S.A., spółce zajmującej się zarządzaniem...
Krzysztof Sobczak
24.02.2016
Rynek
Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji ma przeprosić, a skarb państwa - zapłacić 83,2...
Krzysztof Sobczak
24.02.2016
Zawieranie przez zarządy obu spółek umów dzierżawy klaczy z zagranicznymi ośrodkami hodowlanymi w...
Krzysztof Sobczak
24.02.2016
Członek Rady Nadzorczej Kompanii Węglowej Tomasz Rogala będzie przez najbliższe trzy miesiące...
Krzysztof Sobczak
24.02.2016
Prawnicy
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski