Kongres odbędzie się w dniach 6-10 września 2015 r. w Zakopanem w hotelu "Tatra" ul. Cyrhla 34.

Honorowy patronat nad Kongresem objęli prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf - Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego oraz prof. dr hab. Roman Hauser - Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa.

Wśród poruszanych na Kongresie tematów szczególnie zaakcentowane zostaną problemy związane z praktycznym stosowaniem rozporządzeń unijnych w transgranicznych postępowaniach w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej oraz wykonywania kontaktów z dziećmi, opieki i kurateli. Kongres ma między innymi na celu ujednolicenie praktyki orzeczniczej w tym zakresie.

Źródło: www.sssrwp.pl,

Meritum. Prawo rodzinne>>>