Poseł Krzysztof Brejza jest urodzony w 1983 r. w Bydgoszczy. W 2007 r.  uzyskał tytuł magistra prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Praca, napisana pod kierunkiem prof. Michała Kuleszy, dotyczyła praktycznych  aspektów  funkcjonowania  reformy  samorządowej  na  przykładzie Inowrocławia  i  Grudziądza.  W  2008  r.  została  ona  uznana  najlepszą  pracą magisterską  z  zakresu  samorządu  i  zagadnień  decentralizacji  w  ogólnopolskim konkursie Samorządu Terytorialnego i opublikowana. W roku 2012 obronił drugi dyplom - stosunków   międzynarodowych   w   Instytucie   Stosunków Międzynarodowych  na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW.
W 2014 r. zdobył tytuł doktora Nauk Prawnych na Wydziale  Nauk  Społecznych  Szkoły  Wyższej  Psychologii  Społecznej  w Warszawie.  Praca  doktorska  dotyczyła  kontroli  parlamentarnej  nad  służbami specjalnymi.  W  roku  2005  objął  mandat  radnego  Sejmiku  Województwa Kujawsko –Pomorskiego.  Od  roku  2007  pełni funkcję  Posła  na  Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. W VI Kadencji Sejmu pracował w Komisji Śledczej ds. Nacisków,  Komisji  Ustawodawczej,  Komisji  Ochrony  Środowiska  i  Zasobów Naturalnych  oraz  w  Komisji  Sprawiedliwości  i  Praw  Człowieka.  W  obecnej kadencji (VII Kadencja Sejmu) pracuje w Komisji do Spraw Służb Specjalnych (jako  zastępca  przewodniczącego),  Komisji  Ustawodawczej  oraz  w  Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa spółdzielczego.

Kandydat  zgłoszony  przez  grupę  posłów  Klubu  Parlamentarnego  Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska.