To dane podawane z dużym opóźnieniem i dotyczą 2013 r., ale pokazuję że gospodarka cienia w ostatnich latach szybko rosła. W 2013 r. jej udział w tworzeniu PKB zwiększył się do 14,5 proc. , z 14 proc. w 2012 r. i 12,1 proc. w 2011 r.
Największą cześć całej gospodarki „nieobserwowanej" tworzy szara gospodarka (13,7 proc. PKB), czyli ukrywana aktywność w jednostkach zarejestrowanych (9,8 proc. PKB) oraz z tytułu wykonywanej pracy nierejestrowanej (3,9 proc.). Działalność nielegalną GUS oszacował na 0,8 proc. PKB.
Więcej: Rzeczpospolita>>>