Prokuratura Okręgowa w Krakowie podjęła decyzję o niedopuszczeniu do udziału w przesłuchaniu...
PAP
23.02.2017
Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB) opublikował w czwartek wytyczne ws. standardów...
PAP
23.02.2017
Wszystkie kluby parlamentarne są za dalszymi pracami nad projektem Senatu umożliwiającym dzieciom...
PAP
23.02.2017
Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało dyrektora Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce...
Krzysztof Sobczak
23.02.2017
Posiedzenie Trybunału Stanu zostało zwołane w sprawie o pociągnięcie do odpowiedzialności...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
23.02.2017
Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 14 lutego uznał, iż brak prawidłowego śledztwa w...
Katarzyna Warecka
23.02.2017
Naczelny Sąd Administracyjny 22 lutego br. oddalił dwie skargi kasacyjne złożone przez Polskie...
Krzysztof Sobczak
23.02.2017
Ochrona weterynaryjna, której zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa w ważnej społecznie...
Krzysztof Sobczak
23.02.2017
Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego jest elementem konstytucyjnego prawa do nauki, to...
Krzysztof Sobczak
23.02.2017
Postanowienia zawarte w umowach kredytowych mBanku należy uznać za niedozwolone i sprzeczne z...
Krzysztof Sobczak
23.02.2017
Moje zdanie odrębne do czwartkowego wyroku TK jest wyrazem sprzeciwu wobec niezgodnego z prawem...
PAP
23.02.2017
Prawnicy
Planowany na 26 lutego II Hajnowski Marsz Żołnierzy Wyklętych może się odbyć - Sąd Apelacyjny w...
PAP
23.02.2017
Prokuratorzy mają obowiązek bieżącego monitorowania wszystkich postępowań sądowych o...
Krzysztof Sobczak
23.02.2017
Sejmowa komisja sprawiedliwości i praw człowieka pozytywnie zaopiniowała w czwartek kandydaturę...
PAP
23.02.2017
Prawnicy
W czwartek weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 15 lutego 2017 r. w sprawie...
Grzegorz Bieńdak
23.02.2017
Ministerstwo Sprawiedliwości wycofuje się z radykalnego ograniczenia możliwości prowadzenia...
Krzysztof Sobczak
23.02.2017
Prawnicy
Ministerstwo Sprawiedliwości chce poszerzyć krąg osób uprawnionych do bezpłatnej pomocy prawnej -...
PAP
23.02.2017
W 2016 r. w Polsce weszło w życie 31,9 tys. stron maszynopisu nowego prawa, czyli najwięcej...
Krzysztof Sobczak
23.02.2017
Nieprawdziwe są treści dotyczące rzekomego kontrolowania prywatnej korespondencji sędziów Trybunału...
PAP
23.02.2017
I prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf zapowiedziała, że zawiadomi organizacje europejskie o...
PAP
23.02.2017
Prawnicy
Zatrzymano kolejne osoby do sprawy korupcji w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie - poinformowało CBA....
Krzysztof Sobczak
23.02.2017
Jeśli narusza się praworządność w którymkolwiek kraju Unii, to narusza się ją w całej Wspólnocie....
Krzysztof Sobczak
23.02.2017
Na 24 marca Trybunał Konstytucyjny wyznaczył termin rozprawy w sprawie nowelizacji ustawy Prawo o...
PAP
23.02.2017
Przestępstwa wobec kobiet i seniorów - tymi obszarami zajmują się głównie udzielający darmowych...
PAP
23.02.2017
Skuteczność egzekucji sądowej w zeszłym roku była na poziomie około 16 proc., komornicy...
PAP
23.02.2017
Zmiany dotyczące udzielania ochrony cudzoziemcom w Polsce zagrażają prawom człowieka - uważa...
Krzysztof Sobczak
23.02.2017
Cała korespondencja kierowana do sędziów Trybunału Konstytucyjnego trafia najpierw na biurko...
PAP
23.02.2017
Projekt ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego powinien być zmieniony w...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
23.02.2017
Wprowadzone niedawno świadczenia socjalne takie jak 500+ czy świadczenie z tytułu urodzenia dziecka...
Rafał Bujalski
23.02.2017
Szef MSZ Witold Waszczykowski - odnosząc się w środę do zapowiadanego szczytu przywódców Francji,...
PAP
22.02.2017
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski