Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w poniedziałek 26 czerwca 2017 r. w Pałacu Staszica w Warszawie. Nagrody wręczał redaktor naczelny "Państwa i Prawa", prof. Andrzej Wróbel, sędzia Sądu Najwyższego. W uroczystości wzięła  udział m.in. I prezes SN prof. Małgorzata Gersdorf.

Jak poinformowała redakcja czasopisma, do udziału w LII Ogólnopolskim Konkursie „Państwa i Prawa” na najlepsze prace habilitacyjne i doktorskie z dziedziny nauk prawnych zgłoszono i dopuszczono 12 prac habilitacyjnych oraz 15 prac doktorskich .
Do oceny prac Prezydium Komitetu Nauk Prawnych PAN powołało Sąd Konkursowy w składzie: przewodniczący – prof. A. Wróbel; członkowie – prof. A. Bierć, prof. B. Brzeziński, prof. K. Dudka, prof. M.M. Kenig-Witkowska, prof. S. Piątek, prof. T. Wiśniewski oraz prof. D. Świecki  – przedstawiciel Wydawnictwa Wolters Kluwer Polska SA.

Sąd Konkursowy obradujący na posiedzeniach w dniach: 6.03.2017 r., 3.04.2017 r. oraz 15.05.2017 r. postanowił przyznać:

Za rozprawy habilitacyjne:
Pierwszą nagrodę: dr. hab. Mateuszowi Pilichowi (UW) za pracę pt. „Zasada obywatelstwa w prawie prywatnym międzynarodowym. Zagadnienia podstawowe”;
Drugą nagrodę: dr. hab. Marcinowi M. Wiszowatemu (UG) za pracę pt. „Zasada monarchiczna i jej przejawy we współczesnych ustrojach europejskich i pozaeuropejskich monarchii mieszanych. Studium z zakresu prawa konstytucyjnego”; (wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego)

Wyróżnienie: dr. hab. Marcinowi Czepelakowi (UJ) za pracę pt. „Autonomia woli w prawie prywatnym międzynarodowym Unii Europejskiej”.

Za rozprawy doktorskie:
Pierwszą nagrodę: dr Natalii Daśko (UMK) za pracę pt. „Prawnokarna ochrona znaków towarowych”;
Drugą nagrodę: dr. Pawłowi Widerskiemu (KUL) za pracę pt. „Istota pełnomocnictwa w prawie polskim”;
Dwa wyróżnienia:
dr. Grzegorzowi Blicharzowi (UJ) za pracę pt. „Udział państwa w spadku. Rzymska myśl prawna w perspektywie prawnoporównawczej”;
dr Marzenie Myślińskiej (UMCS) za pracę pt. „Rola mediatora w porządku prawnym – analiza teoretycznoprawna”.

Jak podkreśla redakcja, ogłoszenie LII Konkursu „Państwa i Prawa”  oraz ufundowanie tegorocznych nagród było możliwe dzięki wsparciu Wydawcy – Wydawnictwa Wolters Kluwer Polska SA.

W wystąpieniu w imieniu laureatów konkursu dr hab. Mateusz Pilich mówił o wielkiej satysfakcji z wynikającej z uznania ich pracy ze strony tak prestiżowego czasopisma. Ale też wskazywał na obowiązki z tego wynikające i wyzwania stojące przed osobami zajmującymi się w dzisiejszych czasach naukami prawnymi. Jak mówił, szczególnie ważne i potrzebne jest działanie z ich strony na rzecz obrony podstawowych standardów prawa i praworządności.
 

 

Warto chronić państwo prawa
Krzysztof Sobczak, Andrzej Wróbel
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł