Jak informuje Izba, w 2017 roku wynik pozytywny na egzaminie radcowskim osiągnęło w Warszawie 81,5 proc. zdających. - Rezultaty pokazują, że zdecydowanie lepiej poradziły sobie osoby, które ukończyły aplikację radcowską – w tej grupie wynik pozytywny osiągnęło 86,5 proc. zdających. To najlepszy rezultat w historii egzaminu radcowskiego przeprowadzanego w OIRP w Warszawie w obecnym kształcie - komentuje dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie Włodzimierz Chróścik. .

Jak podkresla, aplikacja w Izbie warszawskiejuchodzi w środowisku prawniczym za najtrudniejszą aplikację w kraju. – Wychodzimy z założenia, że im bardziej wymagające szkolenie, tym lepsi aplikanci i później lepsi radcowie prawni. Rynek ciągle potwierdza, że mamy rację. Mimo bardzo trudnej sytuacji zawodowej profesjonalnych pełnomocników, warszawscy radcy prawni radzą sobie dobrze. Mimo ciągle zbyt wąskiego rynku usług prawnych, mnogości projektów legislacyjnych, bardzo dużej konkurencji – radcowie prawni cieszą się coraz większym uznaniem, prowadzą ciekawe sprawy, rozwijają swoje kancelarie i firmy i przede wszystkim zmieniają świat na lepsze, dzieląc się swoją wiedzą oraz budując świadomość prawną w społeczeństwie – mówił dziekan. 
W uroczystości ślubowania udział wzięli goście specjalni, m.in. Maciej Bobrowicz, prezes Krajowej Rady Radców Prawnych, Adam Bodnar, rzecznik praw obywatelskich, Krzysztof Kwiatkowski, prezes Najwyższej Izby Kontroli, Łukasz Piebiak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, Iwona Kujawa, dyrektor Departamentu Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz Andrzej Szeliga, prokurator regionalny.