Prawdopodobnie jeszcze przed wakacjami zostanie uchwalona ustawa, która wprowadzi możliwość...
PAP
12.05.2017
Trzech na czterech Europejczyków chce, by w negocjacjach dotyczących Brexitu nacisk położono na...
PAP
12.05.2017
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawdzi, czy Idea Bank ponosi odpowiedzialność za...
Krzysztof Sobczak
12.05.2017
Kluby sejmowe porozumiały się w sprawie składu Komisji Weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji; będzie w...
PAP
12.05.2017
Prezes UOKiK Marek Niechciał odebrał nagrodę Banku Światowego i Międzynarodowej Sieci Konkurencji...
Krzysztof Sobczak
12.05.2017
Prawnicy
Polska powinna przyjmować uchodźców, bo to wynika z Konwencji Genewskiej i obecności Polski w Unii...
Krzysztof Sobczak
12.05.2017
W wyniku działania mafii w Warszawie osoby prywatne i Skarb Państwa mogły stracić nawet kilka...
PAP
12.05.2017
Rozszerzenie zakresu działalności klubów dziecięcych przy zmniejszeniu wymagań wobec nich,...
PAP
12.05.2017
Wiceprzewodniczący KE Frans Timmermans powiedział w czwartek w Sztokholmie, że nie czas jeszcze na...
PAP
12.05.2017
Projekt ustawy o opłatach abonamentowych uzyskał pozytywną opinię Rady Legislacyjnej i już 18 maja...
Krzysztof Sobczak
12.05.2017
Nie doszło zatem do rażącego naruszenia prawa twórców filmów dołączonych do każdego egzemplarza...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
12.05.2017
Długotrwałość postępowań kończących się wydaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
12.05.2017
Utworzenie od 1 czerwca br. Narodowego Muzeum Techniki współprowadzonego przez miasto a także...
PAP
12.05.2017
Sąd Najwyższy rozważy w piątek 12 maja br., czy i jaką podjąć uchwałę w sprawie o zawezwanie do...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
12.05.2017
Były dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku Paweł Machcewicz zapowiedział odwołanie do...
PAP
11.05.2017
Czołowi polscy politycy są skorumpowani. Sędziowie też biorą łapówki, włącznie z członkami...
Krzysztof Sobczak
11.05.2017
Prawnicy
Sędziowie biorą łapówki, włącznie z członkami Trybunału Konstytucyjnego i sędziami Sądu Najwyższego...
Krzysztof Sobczak
11.05.2017
Prezydent Andrzej Duda skierował do Sejmu projekt zmiany ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami...
PAP
11.05.2017
Stawiamy sobie za cel usprawnienie i przyspieszenie postępowań ws. naruszenia zasad ochrony danych...
PAP
11.05.2017
Z najnowszego wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE wynika, że poszkodowany pasażer, który kupił...
Krzysztof Sobczak
11.05.2017
Sejm uchwalił w czwartek nowelizację ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, której...
PAP
11.05.2017
80 firm z różnych branż zrzeszonych w koalicji TAC (Together Against Counterfeiting), w tym Adidas,...
PAP
11.05.2017
Klimat do inwestycji w Polsce jest pozytywny, ale sprawniejsze otoczenie prawne poprawiłoby jeszcze...
Krzysztof Sobczak
11.05.2017
Sejm przyjął w czwartek uchwałę, zgodnie z którą propozycje Parlamentu Europejskiego i Rady...
PAP
11.05.2017
Ustawa, która spowoduje, że Polacy staną się właścicielami gruntów, wejdzie w życie być może już od...
PAP
11.05.2017
Platforma elektroniczna Uber, choć mająca nowatorski charakter, dotyczy jednak dziedziny transportu, wobec czego może zostać zobowiązana do posiadania wymaganych prawem krajowym licencji i pozwoleń - stwierdził w swojej opinii rzecznik generalny Maciej Szpunar. Zdaniem Rzecznika, Uber nie jest objęty zagwarantowaną w prawie Unii dla usług społeczeństwa informacyjnego zasadą swobodnego świadczenia usług.
Rafał Bujalski
11.05.2017
Prokuratura Okręgowa w Łodzi skierowała do sądu apelację od wyroku ws. drukarza, który z powodu...
PAP
11.05.2017
Środowisku warszawskich adwokatów zależy na wyjaśnieniu wszystkich nieprawidłowości związanych z...
PAP
11.05.2017
Znaczne uproszczenie i uporządkowanie przepisów w zakresie rejestracji jachtów i innych jednostek...
Krzysztof Sobczak
11.05.2017
Przewoźnik lotniczy, który nie jest w stanie udowodnić, że pasażer został poinformowany o odwołaniu...
Rafał Bujalski
11.05.2017
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski