Macron obiecał też Iohannisowi, że poprze starania Rumunii o wejście do strefy Schengen, jednak dopiero wtedy, gdy zostanie ona zreformowana. - Macie prawo domagać się integracji z Schengen. Jestem na to absolutnie otwarty - oświadczył.

Prezydent Francji wyjaśnił, że reforma strefy Schengen powinna oprzeć się na wspólnych ustaleniach krajów unijnych i wymaga uzyskania kompromisu w sprawie zasad przyznawania azylu uchodźcom, przepisów imigracyjnych oraz przyjmowania osób spoza UE. (ks/pap)