Jak pisze Dziennik Gazeta Prawna, najnowsze dane resortu sprawiedliwości potwierdzają wzrost liczby takich spraw w ciągu ostatnich dwóch lat. W 2016 r. przed sądy za naruszenie art. 257 kodeksu karnego (czyli za publiczne znieważenia danej grupy ludności) trafiło już 127 osób, kolejnych 80 za szerzenie ideologii faszystowskiej, 76 za przemoc z powodu rasy czy narodowości. Łącznie procesy za takie przestępstwa (nazywane przestępstwami z nienawiści) w ubiegłym roku miało 314 osób, skazano 241. Rok wcześniej oskarżonych było 241 osób, skazano 174. To wciąż tylko promil wszystkich procesów za przestępstwa w Polsce, ale problem się nasila.

Jeszcze w 2008 r. za popełnienie przestępstw z nienawiści trafiło przed oblicze sprawiedliwości tylko 58 osób, a wyroki skazujące usłyszały 52 z nich.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna / Autor: Sylwia Czubkowska