Orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego są ostateczne, stają się prawomocne z chwilą ich...
Lex/Lex
21.10.2011
MSWiA udostępniło model referencyjny systemu antykorupcyjnego, czyli nowe narzędzie wspomagające...
Anna Dudrewicz
21.10.2011
Z wniosku o jednorazowe odszkodowanie z ubezpieczenia wypadkowego zniknie obowiązek podawania...
Lex/Lex
21.10.2011
Strata poniesiona przez podatnika w toku działalności prowadzonej na terenie specjalnej strefy...
Michał Malinowski
21.10.2011
Minister Finansów wyznaczył naczelników urzędów celnych w sprawach rejestracji i eksploatacji...
Michał Malinowski
21.10.2011
Spółki kapitałowe to dwie spośród spółek handlowych, uregulowanych w ustawie z dnia 15 września...
Emilia Zakrzewska/KW
21.10.2011
Dwuinstancyjność postępowania administracyjnego, jest jedną z najbardziej przygnębiających fikcji...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
21.10.2011
Od dłuższego czasu toczą się w Polsce debaty na temat potrzeby poprawy efektywności, szybkości i...
Krzysztof Sobczak
20.10.2011
Konieczna jest edukacja prawników, w tym prokuratorów, odnośnie zasad stosowania mediacji, która...
PAP
20.10.2011
Prawnicy
W październiku 2011 r. kancelaria Squire Sanders Dempsey otworzyła nowe biuro w Perth, rozszerzając...
Paulina Gadomska-Dzięcioł
20.10.2011
Rynek
Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych przygotował kompendium prawa...
Krzysztof Sobczak
20.10.2011
Prawnicy
Minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski został w środę uhonorowany w Budapeszcie Orderem...
PAP
20.10.2011
Komisja Europejska zaproponowała w czwartek, by manipulatorzy na rynku finansowym byli poddawani...
Lex/Lex
20.10.2011
Międzynarodowa kancelaria Salans jest laureatem prestiżowego konkursu The Lawyer European Awards...
Krzysztof Sobczak
20.10.2011
Rynek
Nie podpiszecie umów ze studentami, to nie będziecie za nic brać pieniędzy ostrzega rektorów...
Lex/Lex
20.10.2011
W Niemczech 80 procent obywateli ma ubezpieczenia ochrony prawnej. W krajach skandynawskich ten...
Krzysztof Sobczak
20.10.2011
Przedmiotem przedawnienia mogą być tylko cywilnoprawne roszczenia majątkowe, z wyłączeniem...
Emilia Zakrzewska/KW
20.10.2011
1 stycznia 2012 r. zmienią się zasady członkostwa w Otwartych Funduszy Emerytalnych, do umowy...
Lex/Lex
20.10.2011
Na stronach Ministerstwa Finansów zaprezentowano wskaźniki dochodów podatkowych dla poszczególnych...
Lex/Lex
20.10.2011
Zaspokojenie szkody przez jeden z podmiotów odpowiedzialnych zwalnia drugiego. Jeśli więc...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
20.10.2011
Nie ma potrzeby aby faktury dokumentujące wydatki na cele mieszkaniowe ponoszone z majątku...
Lex/Lex
20.10.2011
Stołeczni radni odrzucili w czwartek obywatelski projekt umożliwiający osobom prawnym...
Lex/Lex
20.10.2011
O. Tadeusz Rydzyk, prawomocnie ukarany w czerwcu 3,5 tys. zł grzywny, jeszcze nie wpłacił...
Lex/Lex
20.10.2011
Mediacja jest w Polsce zbyt rzadko stosowana, ponieważ społeczeństwo ma zbyt małą wiedzę o takim...
Lex/Lex
20.10.2011
Opłacie skarbowej nie będzie podlegała decyzja zwalniająca z obowiązku uzyskania zezwolenia na...
Lex/Lex
20.10.2011
Dziewięć nowych stanowisk będą musiały utworzyć w przyszłym roku samorządy, by realizować nowe...
Lex/Lex
20.10.2011
Wszyscy, a nie tylko osoby starsze, będą mogli zaciągnąć odwrócony kredyt hipoteczny, ponadto...
Lex/Lex
20.10.2011
W związku z przeprowadzoną reorganizacją w Siłach Zbrojnych RP, wynikła potrzeba zmian w...
Lex/Lex
20.10.2011
Umieszczenie osadzonego w celi o powierzchni poniżej trzech metrów kwadratowych na osobę może...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
20.10.2011
W połowie grudnia Urząd Regulacji Energetyki przedstawi mapę drogową liberalizacji rynku gazu w...
Lex/Lex
20.10.2011
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski