Wejście w życie nowej ustawy pociąga za sobą zasadnicze zmiany w funkcjonowaniu służby cywilnej, zwłaszcza jeśli chodzi o jej profesjonalizację. Przede wszystkim ujednolicono ustawodawstwo regulujące zagadnienia kadrowe w administracji rządowej – zlikwidowano państwowy zasób kadrowy, którego członkowie powoływani byli na tzw. wysokie stanowiska państwowe, usytuowane między politycznymi kierowniczymi stanowiskami państwowymi, a stanowiskami w korpusie służby cywilnej.

Większość obecnych wysokich stanowisk państwowych zostaje włączona do systemu służby cywilnej. To ponad 1500 stanowisk dyrektorskich w administracji rządowej, które będą obsadzane w trybie otwartego i konkurencyjnego naboru. Podobnie jak w przypadku rekrutacji na pozostałe stanowiska w służbie cywilnej, informacja o przebiegu tego procesu stanowić będzie informację publiczną. Członkowie korpusu służby cywilnej będą poddawani obowiązkowym ocenom okresowym, a dzięki ustalanemu indywidualnie programowi rozwoju zawodowego, będą uczestniczyć w szkoleniach podnoszących ich kwalifikacje.

Przywrócony zostaje centralny organ administracji rządowej – Szef Służby Cywilnej. W miejsce Rady Służby Publicznej ustanowiona będzie Rada Służby Cywilnej – liczący 15 członków organ opiniodawczo-doradczy Prezesa Rady Ministrów. Wszystkie wprowadzone zmiany mają spowodować, że praca w administracji rządowej będzie atrakcyjną posadą, która przyciągać będzie najlepszych specjalistów, poszukujących ciekawego i odpowiedzialnego zajęcia.