Z badania przeprowadzonego na grupie 1200 polskich sklepów internetowych przez serwis...
Krzysztof Sobczak
12.12.2011
Już od przyszłego roku możliwe będzie rejestrowanie papierów wartościowych na tzw. rachunkach...
11.12.2011
Rynek
Bez równego traktowania kobiet i mężczyzn nie ma prawdziwej demokracji takie wnioski płyną z...
Krzysztof Sobczak
11.12.2011
Prawnicy
System oceny sędziów, o ile spełnia niezbędne wymogi, nie narusza niezawisłości i niezależności...
Krzysztof Sobczak
11.12.2011
Sprawy w sądach karnych mają być rozpoznawane zdecydowanie szybciej, a biorące w nich udział strony...
Krzysztof Sobczak
11.12.2011
Wprowadzanie zakazu używania podczas polowania pistoletów i rewolwerów oraz broni bocznego zapłonu...
Lex/Lex
11.12.2011
Okazuje się, że zbyt łatwe powielenie przepisów o spółce jawnej w nowym kodeksie spółek handlowych...
Włodzimierz Kazimierczak
11.12.2011
Rynek
Fundacja La Strada wygrała otwarty konkurs Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i będzie w 2012 roku...
Włodzimierz Kazimierczak
11.12.2011
Bez równego traktowania kobiet i mężczyzn nie ma prawdziwej demokracji takie wnioski płyną z...
Krzysztof Sobczak
11.12.2011
W całej Polsce napisano 141 624 listy w obronie więźniów sumienia i innych osób narażonych na...
Krzysztof Sobczak
11.12.2011
Pracownik, który uczestniczy w zakładowej imprezie kulturalno-oświatowej, płaci z tego tytułu...
Lex/Lex
11.12.2011
Ministerstwo Finansów opracowało projekt rozporządzenia zmieniającego w sprawie sposobu...
Lex/Lex
11.12.2011
Prezenty zamawiane przez internet, paczki, kartki z życzeniami - co zrobić, gdy nie dojdą na czas?...
Włodzimierz Kazimierczak
11.12.2011
W poniedziałek ma się odbyć pierwsze po wyborach spotkanie związkowo-rządowego zespołu w sprawie...
Krzysztof Sobczak
11.12.2011
Europejski Trybunał Praw Człowieka zakomunikował polskiemu rządowi sprawę Ostrowski przeciwko...
Krzysztof Sobczak
11.12.2011
Od 1 stycznia 2012 r. cudzoziemiec ubiegający się o status uchodźcy będzie mógł liczyć na wsparcie...
Lex/Lex
11.12.2011
Opłaty za karty wędkarskie i opłaty komunikacyjne pobierane przez starostwo powiatowe nie są objęte...
Lex/Lex
11.12.2011
To, czy w Sejmie do uchwalenia ustawy o ratyfikacji paktu fiskalnegoUE będzie potrzebna większość...
Lex/Lex
11.12.2011
Polski rynek pomocy prawnej należy do najbardziej liberalnych w Unii Europejskiej wynika z raportu,...
Krzysztof Sobczak
10.12.2011
Ponad 4,2 tys. skarg wpłynęło w tym roku do sądów okręgowych. Średnia kwota zasądzanej rekompensaty...
Krzysztof Sobczak
10.12.2011
Trwa wyznaczanie arbitrów do negocjacji w sprawie cen gazu między Gazpromem a PGNiG.Różnica cen...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
10.12.2011
Rynek
Według danych Ministerstwa Sprawiedliwości w pierwszym półroczu 2011 r. do sądów wpłynęło 880...
Krzysztof Sobczak
10.12.2011
Rynek
Do końca stycznia przyszłego roku można przesyłać zgłoszenia kandydatów do tytułu Prawnik Pro Bono...
Krzysztof Sobczak
10.12.2011
Prawnicy
Co najmniej 50 tysięcy rocznie - na tyle Maciej Boborowicz, prezes Krajowej Rady Radców Prawnych...
Lex/Lex
10.12.2011
8 grudnia zostało opublikowane rozporządzenie Ministerstwa Finansów z dnia 25 listopada 2011 r. w...
Lex/Lex
10.12.2011
Sąd Najwyższy ma rozstrzygnąć, czy spadkobiercy osób, które zadeklarowały polską narodowość i...
Lex/Lex
10.12.2011
W obowiązującym prawodawstwie brak jakichkolwiek podstaw do przyjęcia stanowiska, zgodnie z którym...
Lex/Lex
10.12.2011
Kanadyjscy Indianie mają dość rządu w Ottawie. Wodzowie przegłosowali w minionym tygodniu wniosek,...
Lex/Lex
10.12.2011
Świadczenia pracodawcy związane z finansowaniem działalności socjalnej o łącznej wartości...
Lex/Lex
10.12.2011
Dokumenty wskazujące na postęp robót realizowanych w ramach zamówienia publicznego są informacją...
Lex/Lex
10.12.2011
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski