Bruksela I - stosowanie rozporządzenia Bruksela I w sprawie jurysdykcji i uznawania i wykonywania...
26.09.2011
Rynek
Doradca podatkowy profesjonalnym partnerem biznesowym przedsiębiorcy - pod takim hasłem...
Krzysztof Sobczak
26.09.2011
Rynek
Na aplikację ogólną kandyduje w tym roku 2170 osób. Dostanie się 200 najlepszych. Pierwszy etap...
Krzysztof Sobczak
26.09.2011
Prawnicy
Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o dostępie do informacji publicznej -...
Lex/Lex
26.09.2011
Wiele wskazuje na to, że trend na tworzenie i rozwój wewnętrznych działów prawnych w firmach...
Krzysztof Sobczak
26.09.2011
Rynek
Trybunał UE stwierdził, że wybór bez uzasadnionej przyczyny, w ramach usługi odsyłania w...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
26.09.2011
W Dzienniku Ustaw RP opublikowano tekst jednolity ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i...
Lex/Lex
26.09.2011
Od 1 października 2011 r. podatnicy będą mogli składać drogą elektroniczną deklaracje dotyczące...
Lex/Lex
26.09.2011
Katalog okoliczności, które bierze się pod uwagę przy ustalaniu stawek opłaty za zajęcie pasa...
Lex/Lex
26.09.2011
W wielu zakładach karnych osadzeni nie mają możliwości bezpośredniego kontaktu z rodzinami podczas...
Krzysztof Sobczak
26.09.2011
Pracujemy nad kandydaturami na szefa pionu śledczego IPN, trwają konsultacje z Kancelarią...
Lex/Lex
26.09.2011
Marszałek Sejmu, na wniosek Głównego Inspektora Pracy nadał nowe brzmienie statutowi Państwowej...
Lex/Lex
26.09.2011
Premier Donald Tusk zapowiedział po poniedziałkowym spotkaniu ze stowarzyszeniami i grupami...
Lex/Lex
26.09.2011
Prognozowane wstępne wyniki egzaminów na aplikacje prawnicze wskazują, że pozytywny rezultat...
Lex/Kancelaria
26.09.2011
Prawnicy
Zakłąd Ubezpieczeń Społecznych rozpoczyna kampanię informacyjną związaną ze zgłaszaniem niań do...
Lex/Lex
26.09.2011
Kara ograniczenia wolności pozwala na zatrudnienie skazanego przez samorząd i jego pracę na rzecz...
Lex/Lex
26.09.2011
Sąd Najwyższy potwierdził, że nie można zasiedzieć drogi publicznej. Spór toczył się między...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
26.09.2011
Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich i Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP zaapelowały w...
Lex/Lex
26.09.2011
Unia Europejska jest już bardzo bliska porozumienia w sprawie wprowadzenia wspólnego sądu...
Krzysztof Sobczak
26.09.2011
Prywatne firmy pocztowe nie wykluczają zaskarżenia Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów do...
Krzysztof Sobczak
26.09.2011
Zasadniczo biura podróży, które nie wywiązały się z umowy są zobowiązane do pokrycia turystom strat...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
26.09.2011
Ożywienie murów dawnych fabryk leży w rękach władz państwowych i samorządowych - uważa dr Julian...
Lex/Lex
26.09.2011
Sąd Apelacyjny w Warszawie 30 września wyda wyrok w sprawie naruszenia dóbr osobistych przez Fakt,...
Katarzyna Żaczkiewicz
25.09.2011
44,3 tysiąca wyroków sądowych wydanych na 37,1 tysiąca skazanych wciąż czeka na wykonanie -...
Lex/Lex
25.09.2011
Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił trzy pozwy o wypłatę rekompensat za utratę lasów z majątków...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
25.09.2011
Krajowa Rada Prokuratury chce uporządkowania prawa, które zezwala śledczym na start w wyborach,...
Lex/Lex
25.09.2011
Usługi polegające na prowadzeniu korepetycji grupowych, świadczone przez zatrudnionych na zlecenie...
Lex/Lex
25.09.2011
Najczęściej narusza prawa człowieka Rosja. Obecnie przyjętych skarg obywateli rosyjskich jest w...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
25.09.2011
Katalog elementów taryfy zawarty w § 4 rozporządzenia z 28 czerwca 2006 r. w sprawie określenia...
Lex/Lex
25.09.2011
Sąd Apelacyjny w Warszawie 30 września wyda orzeczenie w sprawie naruszenia dóbr osobistych przez...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
25.09.2011