Od 1 grudnia zaczęły obowiązywać nowe przepisy ustawy o podatku od towarów i usług. Na zmianę ustawy o podatku VAT przedsiębiorcy w Polsce czekali od 2005 r. Przedsiębiorcy liczą na to, że wprowadzone zmiany wpłyną na większą konkurencyjność polskiego sytemu podatkowego i większą neutralność podatku VAT oraz zmniejszą koszty stosowania przepisów prawa podatkowego.

Nowe przepisy są efektem prac parlamentu nad projektami: rządowym, poselskimi oraz komisyjnymi. Stanowią kompleksowe rozwiązania upraszczające obowiązujące przepisy, doprecyzowują je oraz znoszą formalnoprawne ograniczenia. Nowelizacja zawiera m.in. regulacje dotyczące: składów konsygnacyjnych (call off stock), rozliczania podatku importowego poprzez deklaracje, nowych zasad ulgi na złe długi, definicji zorganizowanej części przedsiębiorstwa, zwrotu podatku dla byłych wspólników spółki osobowej, wydłużenia terminu obniżenia podatku należnego, likwidacji sankcji 30%, uchylenia zakazu korekty deklaracji po zakończeniu kontroli podatkowej. Ponadto zniesiony zostaje zakaz obniżania podatku należnego o wydatki nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów. W tej sprawie PKPP Lewiatan złożyła już w 2006 r. skargę do Komisji Europejskiej. Sądzimy, iż wbrew wcześniejszym zastrzeżeniom, przyjęte zmiany idą w dobrym kierunku i nie mają na celu rozszczelnienia sytemu.

Nowela nawiązuje do przygotowanego przez PKPP Lewiatan w 2006 r. projektu nowelizacji podatku od towarów i usług zawierającego kilkadziesiąt zmian do ustawy. Zarówno wspomniany projekt z 2006 r. oraz późniejsze prace nad rządowymi nowelami w latach 2006-2008 są efektem zaangażowania kilkudziesięciu osób skupionych wokół Konfederacji oraz Rady Podatkowej przy PKPP Lewiatan, w większości zaangażowanych w projekt pro publico bono.