W siedzibie Spółki PKP PLK S.A. odbyło się uroczyste podpisanie umowy na usługi doradztwa prawnego w ramach projektu Pomoc w zakresie przygotowania i wdrażania projektów kolejowych współfinansowanych z Funduszu Spójności. Wykonawcą umowy jest Kancelaria Radców Prawnych Stopczyk & Mikulski.

Kancelaria będzie odpowiedzialana za realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków ISPA/FS i Funduszu Spójnosci 2000 - 2006 oraz przygotowania i przeprowadzenia postepowan o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych w oparciu o przepisy Prawa zamówien publicznych i Regulamin PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w sprawie udzielania „podprogowych” zamówien sektorowych, finansowanych z udziałem srodków publicznych w tym pochodzacych z budżetu UE.

Wartosc zamówienia wynosi 300 000 euro (netto), 366 000 euro (brutto). Termin realizacji umowy wynosi 15 miesięcy i upływa 31 stycznia 2010 r. Projekt jest współfinansowany w 85% z Funduszu Spójności, a w 15 % z budżetu państwa. To już kolejny kontakt Kancelarii z PKP PLK S.A.  Umowe uroczyście podpisali: w imieniu PKP PLK S.A. członkowie Zarzadu Teresa Zwiernik i Agnieszka Safuta-Pawlak, a w imieniu wykonawcy - współwłasciciele Kancelarii Prawnej, Przemysław Robert Stopczyk i Robert Mikulski.

(Źródło:KW/MI)