Justyna Tokarzewska jest adwokatem i doktorem prawa. Głównym obszarem jej działalności jest prawo własności intelektualnej. Posiada znaczące doświadczenie w zakresie prowadzenia negocjacji i procesów dotyczących naruszeń praw własności intelektualnej oraz zasad uczciwej konkurencji. Doradza polskim i międzynarodowym korporacjom w kwestiach dotyczących ochrony własności intelektualnej, przede wszystkim patentów i znaków towarowych, oraz dotyczących nieuczciwej konkurencji, w tym reklamy produktów sensytywnych.

Justyna Tokarzewska jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, ukończyła również studia z zakresu prawa Wspólnot Europejskich na Uniwersytecie w Leuven (Belgia). Od 2002 roku posiada uprawnienia adwokata, a od 2006 roku tytuł doktora prawa. Przed dołączeniem do kancelarii Lovells pracowała, m.in. w departamencie ochrony własności intelektualnej i mediów w kancelarii Wardyński i Wspólnicy.