Zakupy grupowe zyskują coraz większą popularność w Polsce. Portale takie jak groupon, gruper,...
Krzysztof Sobczak
10.10.2011
Z dniem 14 października 2011 r. wejdzie w życie ustawa, która nakłada na samorząd województwa...
Lex/Lex
10.10.2011
Napływają już pierwsze protesty wyborcze do Sądu Najwyższego. Są to jednak pisma przedwczesne...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
10.10.2011
Straty poniesionej na udziałach w funduszach kapitałowych nie można odliczać od dochodu z akcji -...
Lex/Lex
10.10.2011
Pierwsze posiedzenie nowego Sejmu może odbyć się w dniach 27-28 października - poinformował w...
Lex/Lex
10.10.2011
Z uwagi na zmianę przepisów ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników...
Lex/Lex
10.10.2011
Dyrektor Zakładu Karnego w Sztumie Andrzej G. zabił w niedzielę więźnia. Do tragedii doszło w celi...
Krzysztof Sobczak
10.10.2011
Upoważnienie do ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli nie...
Lex/Lex
10.10.2011
W przypadku, gdy podatek należny został obliczony w prawidłowej wysokości, a zdarzenie będące...
Lex/Lex
10.10.2011
Ekspert ma prawo do wypowiadania się krytycznie w prasie. Ocena wyrażona w dyskursie publicznym nie...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
10.10.2011
Nie zgadzam się z opinią, że przejście do drugiego etapu konkursu 27 proc. uczestników to słaby...
Krzysztof Sobczak
09.10.2011
12 października 2011 roku odbędzie się rozprawa apelacyjna w sprawie przeciwko adwokatowi Jackowi...
Krzysztof Sobczak
09.10.2011
Prawnicy
Zdecydowane zwiększenie liczby ćwiczeń i warsztatów oraz zmniejszenie liczby wykładów i generalnie...
Krzysztof Sobczak
09.10.2011
Prawnicy
Opłata za proces dotyczący stwierdzenia nieważności zawarcia ślubu kościelnego nie jest darowizną...
Inny
09.10.2011
Od 9 października br. obowiązuje nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami, której jednym z...
Lex/Lex
09.10.2011
Jeżeli wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych jest składany w piśmie procesowym, treść pisma...
Wojciech Kowalski
09.10.2011
Obowiązek uwzględnienia skargi na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego powstaje wówczas,...
Lex/Lex
09.10.2011
Okazuje się, że "żaden z powyższych" kryje wiele pułapek i budzi poważne zastrzeżenia tak...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
09.10.2011
Projektem ustawy o nadzorze właścicielskim w spółkach skarbu państwa powinien zająć się nowy...
Lex/Lex
09.10.2011
Sprawa dotyczy Magdaleny R., trzydziestokilkuletniej aplikantki adwokackiej trzeciego roku, która...
Lex/Kancelaria
09.10.2011
Prawnicy
Urzędy skarbowe mogą same korygować niektóre błędy w naszych deklaracjach podatkowych, ale za...
Lex/Lex
09.10.2011
Jak wynika z definicji zawartej w Kodeksie cywilnym, podmiotem uprawnionym do udzielenia prokury...
Emilia Zakrzewska/KW
09.10.2011
Z dniem 26 listopada 2011 r. wejdzie w życie ustawa, która wprowadza preferencje na rzecz osób...
Lex/Lex
09.10.2011
Zaniechanie uzyskania opinii regionalnego dyrektora ochrony środowiska, wymaganej przepisem art. 17...
Lex/Lex
09.10.2011
Rozporzadzenie ministra edukacji narodowej nakazuje umieszczanie na świadectwie szkolnym osób, u...
Krzysztof Sobczak
09.10.2011
Szef nie może pobierać od pracowników odcisku ich linii papilarnych, żeby kontrolować czas pracy,...
Lex/Lex
09.10.2011
Gmina wiejska Słupsk (Pomorskie) nie musi płacić za oświetlenie biegnącej przez jej teren obwodnicy...
Lex/Lex
09.10.2011
Aplikantka adwokacka z Warszawy Magdalena R., która została skazana na karę w zawieszeniu za...
PAP
08.10.2011
Prawnicy
Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało, iż 503 osoby zakwalifikowały się do drugiego etapu...
PAP
08.10.2011
Unia Europejska rozszerzy sankcje wobec reżimu w Mińsku, obejmując zakazem wizowym kolejnych 16...
PAP
08.10.2011