Zakaz konkurencji związany ze stosunkiem pracy nie wynika z mocy samego prawa, ale może być...
Emilia Zakrzewska/KW
18.09.2011
Brytyjska minister stanu ds. równości Lynne Featherstone zapowiedziała publiczną konsultację w...
Lex/Lex
18.09.2011
Dochody spółdzielni mieszkaniowej uzyskane z wynajmowania właścicielom mieszkań dodatkowych...
Jolanta Mazur
18.09.2011
W parlamencie zakończyły się w piątek prace nad ustawą o współpracy rozwojowej, która przewiduje...
Lex/Lex
18.09.2011
Zadłużenie wobec osób fizycznych może być uznane za należące do sfery prywatności, a tym samym...
Wojciech Kowalski
18.09.2011
Służba Ochrony Lotniska, czyli wewnętrzna służba ochrony lub podmiot zewnętrzny - specjalistyczna...
Wojciech Kowalski
18.09.2011
Zgoda na zmianę decyzji o warunkach zabudowy w trybie art. 155 ustawy Kodeks postępowania...
Grzegorz Dziwota
18.09.2011
W nowej kadencji parlamentu w Krajowej Radzie rozpoczną się prace nad projektem nowej ustawy...
Lex/Lex
18.09.2011
Zniesienie awansów poziomych w sądownictwie w 2009 roku spowodowało, że sędziowie sądów okręgowych...
Lex/Lex
18.09.2011
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych zwrócił się z prośbą do Ministerstwa Spraw...
Lex/Lex
17.09.2011
Na Euro 2012 areszty mają przygotować ok. 2 tys. miejsc dla stadionowych chuliganów. Więźniów...
Lex/Lex
17.09.2011
Posłowie przyjęli w piątek wszystkie za wyjątkiem jednej z ponad trzydziestu poprawek Senatu do...
Lex/Lex
17.09.2011
Dziesięciu głosów zabrakło do odrzucenia w piątek przez Sejm senackiej poprawki do nowelizacji...
Lex/Lex
17.09.2011
Elektroniczne postępowanie upominawcze zdało egzamin twierdzą eksperci. Po 1,5 roku działalności...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
17.09.2011
Sejm przyjął większość poprawek Senatu do tzw. ustawy deweloperskiej, która przewiduje wprowadzenie...
Lex/Lex
17.09.2011
Ograniczenie praw odbiorców telewizji kablowej poprzez umieszczanie w regulaminie bezprawnych...
Krzysztof Sobczak
17.09.2011
Poznański Urząd Stanu Cywilnego zawiadomił prokuraturę w sprawie mężczyzny, który zawarł trzy...
Lex/Lex
17.09.2011
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie zakładów...
Lex/Lex
17.09.2011
Kilka związków i stowarzyszeń twórczych, m.in. Związek Artystów Scen Polskich, zaapelowało w piątek...
Lex/Lex
17.09.2011
Sejm przyjął w piątek korzystne dla Ochotniczych Straży Pożarnych poprawki Senatu do ustawy o...
Lex/Lex
17.09.2011
Polska i Czechy podpisały umowę w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania...
Jolanta Mazur
17.09.2011
Szczególnym rodzajem weksla jest weksel in blanco (tzw. weksel niezupełny), który w chwili jego...
Emilia Zakrzewska/KW
17.09.2011
Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP wraz z prokuratorskimi stowarzyszeniami...
Krzysztof Sobczak
17.09.2011
294 dni posiedzeń, blisko 46 tys. wystąpień posłów z mównicy sejmowej, ponad 6,7 tys. posiedzeń...
Lex/Lex
17.09.2011
Wojewoda oprócz rozprowadzania i rozliczania bloczków mandatowych, przydzieli i rozliczy serie oraz...
Wojciech Kowalski
17.09.2011
Sejm przyjął w piątek kilkanaście poprawek Senatu do noweli ustawy o transporcie kolejowym,...
Lex/Lex
17.09.2011
Sejm przyjął w piątek kilkanaście poprawek legislacyjnych Senatu uściślających nowelę ustawy o...
Lex/Lex
17.09.2011
Po długiej i ciężkiej chorobie zmarła w piątek rano w Łodzi mec. Maria Sawicka - adwokat,...
PAP
16.09.2011
Prawnicy
Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP wraz z prokuratorskimi stowarzyszeniami...
Krzysztof Sobczak
16.09.2011
Prawnicy
Ministerswto Sprawiedliwości podało do publicznej wiadomości test oraz zadania, w oparciu o które...
Krzysztof Sobczak
16.09.2011