Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Irena Lipowicz podjęła postępowanie w sprawie rejestracji przez...
Lex/Lex
24.11.2011
Brak jest podstaw prawnych do naliczania odsetek od nieterminowo uiszczanej opłaty planistycznej -...
Lex/Lex
24.11.2011
Od 23 listopada obowiązuje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie...
Lex/Lex
24.11.2011
Tym razem role się odwróciły - Helsińska Fundacja Praw Człowieka została pozwana do sądu....
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
24.11.2011
Kancelaria prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni poinformowała o...
Krzysztof Sobczak
23.11.2011
Rynek
Ustalenie, do jakiej kategorii należy budynek dla potrzeb podatku od nieruchomości, następuje w...
Lex/Lex
23.11.2011
Do 12 grudnia sąd dyscyplinarny Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku odroczył w środę postępowanie...
Lex/Kancelaria
23.11.2011
Prawnicy
Sąd zakazał wystawiania i reklamowania polskiej adaptacji znanego francuskiego musicalu "Notre Dame...
Lex/Lex
23.11.2011
Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił skargę wniesioną przez redaktor Elżbietę Jaworowicz, która...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
23.11.2011
Zmieniony kodeks etyki daje członkom palestry możliwość zajmowania kierowniczych stanowisk w...
Krzysztof Sobczak
23.11.2011
Rynek
W środę w Warszawie rozpoczyna się międzynarodowa konferencja pn. "Zwalczanie oszustw szkodzących...
Lex/Lex
23.11.2011
1 grudnia Sejm zajmie się projektem ustawy okołobudżetowej - zdecydował w środę Konwent Seniorów....
Lex/Lex
23.11.2011
Od 2012 r. ma być zlikwidowanych 10-12 prokuratur rejonowych, informuje Gazeta Wyborcza. - Ale...
Lex/Lex
23.11.2011
Niektóre rodzaje spółek, tzw. mikropodmioty, zostaną zwolnione z części obowiązków dotyczących...
Lex/Lex
23.11.2011
Janusza Palikota nie chroni poselski immunitet w procesie, który wytoczył mu prezes PiS Jarosław...
Lex/Lex
23.11.2011
Od dziś obowiązują nowe zasady sprzedaży, zamiany i umarzania wierzytelności Skarbu Państwa z...
Lex/Lex
23.11.2011
Poznański sąd podtrzymał w środę decyzje prokuratury, która zastosowała wobec podejrzanego o...
Lex/Lex
23.11.2011
Potrzebne są przepisy lepiej chroniące pracowników mediów podczas wykonywania obowiązków służbowych...
Lex/Lex
23.11.2011
W przyszłym roku zatrudnieni od poniedziałku do piątku będą pracować niemal tyle samo, co...
Lex/Lex
23.11.2011
113 mln zł kary nałożył Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na czterech największych operatorów...
Krzysztof Sobczak
23.11.2011
Przyjmując projekt ustawy okołobudżetowej rząd naruszył termin konsultacji społecznych - uważa NSZZ...
Lex/Lex
23.11.2011
Szkoły nie pozwalają rodzicom na kserowanie testów dzieci. Nauczyciele uważają, że to narusza ich...
Lex/Lex
23.11.2011
Zwrot "Michnik poświęcił 1/3 życia na obronę byłych ubeków" to coś pośredniego miedzy opinią a...
Lex/Lex
23.11.2011
Zawarta w expose premiera Donalda Tuska propozycja zmiany systemu waloryzacji rent i emerytur z...
Lex/Lex
23.11.2011
Jeśli dłużnik potrącił ze swojego długu kary umowne, faktycznie mu należne, to w tej części nie...
Lex/Lex
23.11.2011
Sąd musi pouczyć osobę niemającą adwokata o możliwości, terminie i sposobie zaskarżenia wyroku. Ale...
Lex/Lex
23.11.2011
Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt nowelizacji ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz...
Krzysztof Sobczak
23.11.2011
Ministerstwo Finansów na swoich stronach internetowych zamieściło projekt zmieniający...
Lex/Lex
23.11.2011
Ministerstwo Finansów przygotowało projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie...
Lex/Lex
23.11.2011
To sąd w Warszawie jest właściwy do rozstrzygania spraw o odszkodowania od Skarbu Państwa,...
Lex/Lex
23.11.2011