W Polsce studia prawnicze ukończyło niemal 300 tysięcy osób, a zawód bez ograniczeń wykonuje jedynie nieco ponad 6 tysięcy. To ewenement na skalę światową. W chwili obecnej na studiach prawniczych kształci się niemal 60 tysięcy młodych Polaków. Polaków, którzy kończąc studia nie będą mieli żadnego zawodu.

Projekt kończy z mitem, iż prawnik w ciągu 5 lat ciężkich studiów prawniczych nie nauczył się niczego i umożliwia absolwentom wykonywanie zawodu bez konieczności przystąpienia do korporacji, które zgodnie z art. 17 Konstytucji ograniczają wolność wykonywania zawodu. Projekt kreuje wolnego prawnika - wolnego przedsiębiorcę na wolnym rynku. Konkurencję dla korporacji prawniczych.

Konkurencja wpłynie na spadek obecnie bardzo wysokich cen usług prawniczych zwiększając ich dostępność dla każdego Polaka. Niemal 300 tysięcy mgr prawa będzie mogło wykonywać zawód w zakresie świadczenia usług prawniczych o charakterze majątkowym i założyć własną dochodową firmę, co nie jest bez znaczenia zwłaszcza w czasie kryzysu.

Projekt jest bardzo krótki, zawiera jedynie 3 artykuły i nowelizuje 4 przepisy obowiązujących ustaw. Prace nad projektem w Sejmie nie będą zatem trwały długo.

Po konferencji prasowej wymienione organizacje wystąpiły do Przewodniczących wszystkich Klubów Parlamentarnych w Sejmie z prośbą o umożliwienie prezentacji projektu posłom. Po prezentacji posłowie będą mogli złożyć swoje podpisy pod projektem tworząc ponadpartyjną inicjatywę ustawodawczą.

 

Projekt zmiany art. 87 kpc ( .doc ) | Prośba do Przewodniczących wszystkich Klubów Parlamentarnych w Sejmie ( .doc )