Trzech żołnierzy: kpt. Olgierd C. oraz st. szer.: Jacek Janik i Robert Boksa są już prawomocnie...
PAP
14.03.2012
W środę po godz. 10 Senat rozpoczął dwudniowe posiedzenie, podczas którego zajmie się m.in. ustawą...
14.03.2012
Sędziami najczęściej zostają referendarze i asystenci sędziów, najrzadziej prokuratorzy, adwokaci i...
Katarzyna Żaczkiewicz
14.03.2012
O całym spadku po osobie zamieszkałej za granicą postanowi jeden sąd. Decydować będzie prawo...
Krzysztof Sobczak
14.03.2012
Wojewodowie wydali już około 700 decyzji legalizujących pobyt cudzoziemców w Polsce - poinformowało...
Krzysztof Sobczak
14.03.2012
Minister Michał Boni zadeklarował niedawno, że do końca sierpnia powstanie projekt nowej ustawy...
PAP
14.03.2012
Referendarz sądowy jest uprawniony do wydania w elektronicznym postępowaniu upominawczym...
14.03.2012
Główny inspektor ochrony danych osobowych we Włoszech wystąpił we wtorek przeciwko zmasowanym...
PAP
14.03.2012
Ministerstwo sprawiedliwości podsumowało Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw, który odbywał się...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
14.03.2012
Wypłata dywidendy w formie rzeczowej przez przyznanie udziału w nieruchomości jako substytut...
14.03.2012
Zespół ekspertów ma opracować raport dotyczący zmian w prawie autorskim w kontekście rozwoju nowych...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
13.03.2012
Prawnicy
Senackie komisje pozytywnie oceniły we wtorek projekt nowelizacji ustawy o IPN, który dostosowuje...
PAP
13.03.2012
W ocenie aplikantów trzyletni okres szkolenia zawodowego jest absolutnym minimum. Aplikanci...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
13.03.2012
Referendarz sądowy jest uprawniony do wydania w elektronicznym postępowaniu upominawczym...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
13.03.2012
ABW powinna, na wniosek Fundacji Helsińskiej, udzielić informacji o liczbie stosowanych kontroli...
PAP
13.03.2012
Ministrowie finansów krajów UE podjęli we wtorek decyzję o częściowym zawieszeniu unijnych funduszy...
Krzysztof Sobczak
13.03.2012
Zagadnienia związane z obowiązywaniem przepisów prawa autorskiego w internecie będą - w pierwszej...
PAP
13.03.2012
Najmniej tolerowanym w Polsce wykroczeniem drogowym jest prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu,...
PAP
13.03.2012
Resort sprawiedliwości zapowiada zmiany w przepisach kodeksu karnego skarbowego i zastąpienie...
PAP
13.03.2012
Sądy co roku orzekają odszkodowania za bezprawne pozbawienie wolności. Płacą podatnicy, a nie...
Podsiedzik Tomasz
13.03.2012
Resort sprawiedliwości chce deregulacji zawodów z branż: górniczej, kolejowej (także tych...
PAP
13.03.2012
Na zbyt obszerny zakres materiału, brak czasu i ścisk na sali egzaminacyjnej narzekają aplikanci...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
13.03.2012
Prawnicy
Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dyskryminuje niepubliczne ośrodki...
PAP
13.03.2012
17 mln zł odszkodowania i zadośćuczynienia za prawie trzy lata niesłusznego aresztu domaga się...
PAP
13.03.2012
Prawo Unii Europejskiej może blokować rozwój wydobycia gazu łupkowego w Polsce - uważają eksperci....
Krzysztof Sobczak
13.03.2012
Europejska Agencja Praw Podstawowych (FRA) rozpoczyna badanie na temat przemocy wobec kobiet we...
PAP
13.03.2012
Sądy co roku orzekają odszkodowania za bezprawne pozbawienie wolności. Płacą podatnicy, a nie...
Krzysztof Sobczak
13.03.2012
Z informacjami niejawnymi zapoznać się mogą jedynie uprawnieni przez prezesa sądu i...
Krzysztof Sobczak
13.03.2012
Ustawa wprowadzająca podatek od wydobycia miedzi i srebra oraz nowela ustawy o dochodach...
PAP
13.03.2012
Choć od dziesięciu miesięcy istnieje taka możliwość, jak dotąd w ani jednym polskim sądzie nie...
Krzysztof Sobczak
13.03.2012