Organizatorami panelu są trzy partnerskie firmy: Gide Loyrette Nouel - prestiżowa kancelaria prawna, Mazars - lider w zakresie usług finansowych i audytorskich oraz Gras Savoye Polska - największy broker ubezpieczeniowy. Debatę mającą na celu przedstawienie roli inwestorów zagranicznych na polskim rynku w zakresie innowacyjnych rozwiązań poprowadzi Tomasz Lis. Patronat nad panelem objęła Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych.
Uczestnicy dyskusji skupią się między innymi na wskazaniu różnicy pomiędzy importowaniem gotowych rozwiązań a inspirowaniem się rynkami zagranicznymi w odpowiedzi na potrzeby przedsiębiorców i konsumentów w Polsce. Omówione zostaną konkretne przykłady innowacji w dziedzinie organizacji, stosowanych praktyk biznesowych czy nowych produktów, takich jak ubezpieczenia pogodowe zabezpieczające przedsiębiorstwa przed anomaliami pogodowymi czy też nowoczesne projekty IT dedykowane klientom biznesowym i indywidualnym.
W debacie uczestniczyć będą zaproszeni przez organizatorów goście: Michał Boni - Minister, Sławomir Majman - Prezes PAIIZ, Philippe Castanet - Prezes Zarządu EDF Polska, Roland Dubois - Członek Zarządu Telekomunikacji Polskiej oraz gospodarze panelu: Dariusz Tokarczuk - Partner zarządzający w Gide Loyrette Nouel, Robert Jędrzejczyk - Partner w Gide Loyrette Nouel, Michel Kiviatkowski - Partner Mazars oraz Leszek Alexander Konopka - Prezes Zarządu Gras Savoye Polska.
Panel dyskusyjny organizowany jest w ramach projektu "Synergy" - wspólnego przedsięwzięcia GLN, Mazars i Gras Savoye w Polsce, w myśl którego trzy firmy oferujące komplementarne usługi adresowane do tej samej grupy przedsiębiorstw, postanowiły połączyć swe siły w celu zaproponowania swoim klientom szerokiej gamy usług audytorskich, księgowych, ubezpieczeniowych oraz doradztwa prawnego i podatkowego na zasadzie "one-stop-shopping".